V ministrstvu za zdravje, ki bo še ta mesec predstavilo predlog nove tobačne zakonodaje, mirijo lastnike trafik in kioskov: pridobivanje napovedanih licenc za prodajalce tobaka ne bo omejeno. Zanje bodo namreč lahko zaprosili vsi, ki trenutno prodajajo tobak. »Za pridobitev in obnavljanje licence bodo morali prodajalci tobačnih izdelkov plačevati določen znesek na letni ravni, ki je še predmet usklajevanja, vsekakor pa ne bo tako visok, da bi predstavljal preveliko breme tudi za majhne prodajalce, na primer trafike,« so pojasnili v ministrstvu za zdravje.

Za boljši nadzor nad prodajo tobaka

Med prodajalci tobaka je ob informaciji, da v ministrstvu za zdravje uvajajo licence za prodajalce tobaka, završalo, saj ni bilo jasno, kako bodo licence sploh pridobivali. V 3dva, hčerinskem podjetju Tobačne Ljubljana, kjer upravljajo največjo mrežo kioskov in trafik v Sloveniji, so povedali, da bi trafike, ki licence ne bi pridobile ali bi jim jo odvzeli, bržkone zaprli, saj živijo prav od prodaje tobaka.

Po zadnjih informacijah naj bi torej tisti, ki živijo od tobaka, to lahko nemoteno počeli še naprej, če seveda ne bodo kršili zakonodaje. Poleg zmanjšanja števila prodajnih mest – po vsej verjetnosti bi se prodaji tobaka ob uvedbi licenc odrekli v gostinskih lokalih – pri ministrstvu za zdravje kot glavni cilj uvedbe licenc navajajo prav boljši nadzor nad spoštovanjem tobačne zakonodaje. Problematična naj bi bila predvsem prodaja tobaka mladoletnim in oglaševanje. Po besedah ministrstva tržni inšpektorat ugotavlja kršitve oglaševanja tobačnih izdelkov v več kot polovici primerov. Po drugi strani naj bi inšpektorji »zaradi zapletenosti odkrivanja« zaznali le majhno število kršiteljev, ki cigarete prodajajo mladoletnim. Toda po navedbah ministrstva se prepovedi prodaje tobačnih izdelkov mlajšim od 18 let praktično ne spoštuje. Raziskave nevladnih organizacij naj bi namreč pokazale, da lahko mladoletnik tobačne izdelke kupi v več kot 90 odstotkih primerov. »Globe, ki so uvedene na podlagi trenutne zakonodaje, niso dovolj odvračajoče za učinkovito izvajanje zakonodaje. Sistem licenciranja z možnostjo začasnega ali – v primeru ponavljajočih se kršitev – trajnega odvzema licence bo pripomogel k doslednejšemu spoštovanju zakonodaje,« so prepričani pri pristojnem ministrstvu.

Licence tudi za prodajalce alkohola?

Potem ko bodo opravili s prodajalci tobaka, se lahko zgodi, da se bodo pri ministrstvu za zdravje z licencami spravili še na prodajalce alkohola. Na vprašanje, ali razmišljajo o tem, so namreč odgovorili, da so licence primeren ukrep tudi za prodajalce alkohola, saj tudi na tem področju prihaja do številnih kršitev zakonodaje. Povedali so, da bodo glede na predloge inšpektorjev in pobude nevladnih organizacij tudi na tem področju pripravili rešitve.

Ne predvidevajo pa uvedbe licenc za prodajalce sladkih pijač ter salam, pancet in drugih suhomesnatih izdelkov, ki jih je lani mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) – ta deluje pod okriljem svetovne zdravstvene organizacije – uvrstila v isto kategorijo povzročiteljev raka, v kateri sta tudi tobačni dim in azbest. Po mnenju ministrstva namreč ne gre primerjati škodljivosti tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač na eni strani ter hrane na drugi. Za sladke pijače pravijo, da so škodljive le, če jih uživamo v prevelikih količinah, še zlasti ob telesni nedejavnosti, prav tako naj bi bilo problematično le čezmerno uživanje suhomesnatih izdelkov. Pozabili pa so omeniti, da velja enako tudi za alkohol – vsaj za pivo ali vino – ki so ga kot hrano obravnavali že stari Grki. »Ministrstvo za zdravje opozarja, da prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju, ne pove pa, da zmerno pitje zdravju koristi. Redno zmerno pitje – torej trije kozarci vina oziroma dve mali steklenici piva na dan – je preventiva pred srčno-žilnimi boleznimi, čemur pritrjujejo vse novejše študije,« je za naš časopis pred časom pojasnil zdravnik in pivovar Aljoša Polenčič iz bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici.