Agonija zaposlenih v brežiškem podjetju BGS, ki v nekaterih primerih skoraj polno leto dni niso prejeli plače, gre h koncu. Na krškem sodišču so zoper insolventno družbo uvedli stečajni postopek. Pred mesecem dni so bili sicer bolj naklonjeni uvedbi prisilne poravnave, a so bile finančne težave družbe, ki se je lani preimenovala v Adria Agram Alpe, d. o. o., (AAA) s sedežem v hrvaškem Prigorju Brdovečkem, od koder je tudi direktor Drago Kramarić, očitno prehude. Za stečajnega upravitelja je izbran Branko Mavrič iz Maribora, ki bo nalogo prevzel v ponedeljek.

Večina je zadnjo polno plačo dobila v začetku leta 2014

»Ne vem, če peščica nas preostalih zaposlenih lahko računa na kakšen denar iz stečajne mase, ko vemo, da imajo prednost banke upnice. Veliko nam pomeni že to, da se bomo po objavi stečaja lahko prijavili na zavod za zaposlovanje ter prejeli nekaj denarja iz jamstvenega sklada, saj smo vsi finančno povsem na tleh,« nam je povedala Tatjana Molan, ena izmed peščice delavcev in delavk, ki so še vztrajali v družbi, ki je večini svojih zaposlenih zadnjo polno redno plačo izplačala v začetku leta 2014. Podjetje dolgo ni plačevalo niti predpisanih prispevkov. Od tedaj naprej je denar prihajal le po kapljicah. Seštevek obrokov pokaže, da jim je delodajalec z zadnjim izplačanim obrokom plače za silo zakrpal obveznost za prve tri do štiri mesece lanskega leta. »Sama sem zadnjih dobrih 100 evrov, šlo je za potne stroške, prejela julija lani,« še pove Molanova. Večji del zaposlenih se je, čeprav dela v tovarni zanje ni bilo, moral do nedavnega vsak teden javljati v neogretih prostorih podjetja, ki se je pred dobrima dvema letoma vselilo v nekdanje prostore brežiškega Vina. To se je v stečajnem postopku znašlo leta 2009.

Direktor na sodišču

Direktorja Kramarića, ki je zaostale obroke plač in potnih stroškov nekaterim izplačeval kar v gotovini in na roke, je skupina nekdanjih delavcev zaradi kršitve temeljnih pravic delavcev lani ovadila kriminalistom. Postopek zoper njega v nekaj nadaljevanjih ravno v tem času poteka na brežiškem okrajnem sodišču.

Podjetju BGS je v začetku dobro kazalo. Za nemškega proizvajalca tirnih vozil Siemens so proizvajali električne instalacije. Ko pa se jim je ugledni partner odpovedal, je voz z na videz uspešno zgodbo naglo zdrvel v prepad. Družba, ki je v najboljših časih v letih 2012 in 2013 zaposlovala blizu 200 delavcev in z namenom povečevanja proizvodnje odkupila poslovne prostore brežiškega Vina, je torej tako kot njen predhodnik končala v stečaju.