Neumna demagogija.

»Delavec«, glasilo marksistovske strokovne organizacije, ponatiskuje socialni program krščanskih socialistov in pravi: Krščanski socialist dr. Gosar je zdaj minister za socialno politiko; zahtevamo od dr. Gosarja, da nemudoma izpelje program krščanskih socialistov od prve do zadnje točke!

Če bi to izustil kakšen občinski tepček, bi nič ne rekli, da pa glasilo socialdemokratskih strokovnih organizacij, ki se imajo za politično zelo izobražene in zavedne, kaj takega zine, je že preveč.

Čudno je, da »Delavec« ne zahteva, da naj dr. Gosar vsakemu članu socialističnih strokovnih zvez prinese iz Belgrada povrh še eno zlato uro.

Slovenec, 13. februarja 1927

Za klerikalce so delavci sedaj »občinski tepčki«

Socijalistični »Delavec« je objavil socijalni program krščanskih socijalcev ter obenem izrazil pričakovanje, da bo krščanski socijalec dr. Gosar kot minister za socijalno politiko nemudoma izvedel ta program. »Slovenec« označuje to zahtevo kot neumno demagogijo in pravi, da more zahtevati kaj takega samo kak »občinski tepček«. Končno se še čudi, zakaj »Delavec« ne zahteva, naj bi dr. Gosar prinesel vsakemu članu socijalističnih strokovnih zvez povrh vsega še »zlato uro«. S tem je »Slovenec« povedal vse, koliko je vreden klerikalni socijalni program v praksi. Po zatrdilu »Slovenca« so delavci sedaj »občinski tepčki«, ako mislijo, da bodo klerikalci izvršili svoj socijalni program. Pred volitvami, ko bodo klerikalci zopet potrebovali delavske glasove, pa bo SLS delavca zopet posadila, če treba tudi na papežev prestol. Tedaj klerikalci ne bodo delavcem obljubovali samo zlate ure, ampak tudi zlata nebesa.

Jutro, 15. februarja 1927

7500 najrevnejših davkoplačevalcev v Sloveniji oproščenih dohodninskega davka.

Prvi dan, ko je stopila SLS v vlado, je storila veliko delo za najrevnejše davkoplačevalce v Sloveniji. Dasi je nova vlada dobila že na mizi izdelan državni proračun, ki ga ni bilo mogoče bistveno več izpreminjati, vendar so naši ministri z odločnim nastopom dosegli pri finančnem ministru, da je zvišal eksistenčni minimum od 5000 na 6000 Din, da bo torej odslej plačal dohodnino le tisti, ki ima najmanj 7000 Din letnih dohodkov.

Nasprotni listi hočejo ta uspeh SLS osmešiti, češ saj to ni nič. Njih ni sram, čeprav oni sami, ki so bili v vladi, tega niso mogli doseči, vendar vpijejo sedaj proti SLS.

Zato smo se pobrigali, kako ta uspeh pobliže izgleda, kakšen bo dejanski učinek. Ugotovilo se je, da je bilo lansko leto 11531 davkoplačevalcev, ki so imeli letne dohodke ocenjene na 5000 do 6000 Din. Število teh se v bodoče ne more višati, ker pridobitne zmožnosti padajo. Pač pa je gotovo, da bosta dve tretjini teh davkoplačevalcev v bodoče po zaslugi SLS oproščeni dohodnine. To se pravi 7500 najubožnejših davkoplačevalcev je SLS rešila dohodnine že prvi dan, ko je stopila v vlado.

Slovenec, 15. februarja 1927

»Slovenčevi« računi

Po novem finančnem zakonu se eksistenčni minimum za plačevanje dohodnine poveča od 5000 na 6000 Din letno. To se pravi, da dohodnine ne bodo plačevali tisti, ki zaslužijo borih 16 do 17 Din na dan. Malo je ljudi na svetu, ki zaslužijo z vsemi družinskimi člani vred samo 16 Din na dan. Da bi »Slovenec« povečal ta »kolosalni« uspeh klerikalne gospodarske in socijalne politike, je iznašel nov način računanja. Tako piše v svoji včerajšnji številki, da se je eksistenčni minimum zvišal vsled »odločnega nastopa« klerikalnih ministrov od 5000 na 6000 Din in da bo odslej plačal dohodnino le tisti, ki ima najmanj 7000 Din letnih dohodkov. Resnica pa je, da se bo dohodnina plačevala že od 6000 Din letnih dohodkov in ne od 7000 Din, kakor trdi »Slovenec«. Njegov mali računar je izračunal, da bo na ta način 7.500 najrevnejših davkoplačevalcev oproščenih od dohodnine. Mi pa mislimo, da jih ne bo niti 700. Klerikalci so na svojo davčno politiko res lahko ponosni, tem bolj, ker bi lahko vsem tistim, ki bodo sedaj dohodnine oproščeni, sami plačali davke, ako bi odstopili le majhen del svojih poslanskih dijet.

Jutro, 16. februarja 1927

Za brezposelne delavce.

Meseca decembra m. 1. je stavil s. Petejan v imenu socialističnega kluba v mariborskem občinskem svetu predlog za spremembo pravilnika za podpiranje brezposelnih. Med drugim je predlagal, da naj se za vse brezposelne delavce zviša brezposelna podpora od 10 na 15 D na dan.(…)

Na občinski seji, ki se je vršila pretekli četrtek, je bil predlog sodr. Petejana deloma sprejet, deloma pa odklonjen. Sprejet je bil v toliko, da se je podpora zvišala od 10 na 15 D dnevno samo za kvalificirane delavce, medtem ko ostali delavci dobe po 10 Din dnevno.(…)

Ko je bil predlog s. Petejana s silo le deloma sprejet, pride nedeljski »Slovenec« in vpraša socialiste, ali bodo povedali brezposelnim delavcem, da se je pod županom dr. Leskovarjem zvišala podpora brezposelnim itd. – Na to bedasto vprašanje »Slovenca« odgovorimo le to, da shoda brezposelnih ni sklicala socialistična stranka, niti strokovne organizacije, temveč brezposelni delavci sami na lastno iniciativo.(…)

Delavska politika, 16. februarja 1927