Soseska predstavlja prvo etapo njihovega arhitektonsko-urbanističnega ustvarjanja, ki je uvedla nekatere nove smernice v povojnem planiranju v Sloveniji in tedanji Jugoslaviji. Po eni strani je svojevrsten prostorski in pejsažni eksperiment, po drugi strani pa kompleks v čisti kontinuiteti s povojno slovensko urbanistično prakso. BS7 je vsekakor ena od najzanimivejših urbanih sosesk v Sloveniji!

Luka Skansi je arhitekturni zgodovinar in docent na Filozofski Fakulteti v Reki na Hrvaškem. Diplomiral je iz arhitekture na univerzi IUAV v Benetkah, kjer je leta 2006 tudi doktoriral. Njegovo raziskovanje vključuje področja italijanske arhitekture in inženirstva v 20. stoletju, rusko in sovjetsko arhitekturo in arhitekturo nekdanje Jugoslavije. Pred kratkim je kot kustos pripravil dve razstavi o Italijanski povojni arhitekturi in o italijanskem arhitektu Costantinu Dardiju. Sodeloval je na 14. beneškem bienalu in je avtor številnih člankov in esejev s področja zgodovine arhitekture.

Za ogled so obvezne prijave na elektronski naslov izobrazevanje@mao.si, vstopnina pa znaša 3 evre.