Interna kontrola ostankov kemikalij v čebeljih pridelkih (opravil jo je velenjski inštitut za ekološke raziskave Erico), ki jo slovenskim čebelarjem financira ministrstvo za kmetijstvo, je že avgusta 2014 ugotovila zelo visoke koncentracije ostankov amitraza in kumafosa v propolisu, vendar si ministrstvo kot naročnik in plačnik teh analiz leto in pol ni belilo glave z vprašanjem, ali je to lahko kakor koli škodljivo za uživalce propolisa.

Analiza tveganja z enoinpolletno zamudo

Šele sinoči so nam z ministrstva sporočili, da je minister Dejan Židan na podlagi laboratorijskih analiz propolisa, starih kar poldrugo leto, predlagal izdelavo ocene tveganja. Ker mejne vrednosti ostankov veterinarskih zdravil za propolis niso predpisane, namreč ni jasno, kaj za zdravje ljudi pomeni dejstvo, da so v posameznih vzorcih propolisa (avgusta 2014!) ugotovili tudi do 10 mg/kg kumafosa ter od 90,1 do 110 mg/kg razpadnih produktov amitraza. Dodajmo, da tako amitraz kot kumafos vsebujejo zdravila za zatiranje varoj pri čebelah, vendar ob dobri čebelarski praksi njihovih ostankov ne bi smelo biti v čebeljih pridelkih.

Državna sekretarka za kmetijstvo Tanja Strniša je na novinarski konferenci 18. decembra lani, ob izbruhu afere z uporabo nelegalnih zdravil v čebelarstvu, zatrjevala, da je varnost hrane prednostna naloga kmetijskega ministrstva. »Od leta 2006 so akreditirani laboratoriji analizirali 1200 vzorcev in niti eden ni bil neskladen,« je zagotovila Strniševa, ki je rezultate analiz s kemijo izdatno obogatenega propolisa iz leta 2014 očitno zamolčala. Tako bo šele zdaj narejena analiza tveganja za izdelke iz propolisa, ki jih morda sploh ni več na trgu, ker so jih kupci že porabili.

Prelaganje odgovornosti

Novi zaplet, tokrat s propolisom, bo, kot kaže, tudi nova priložnost za prelaganje odgovornosti. Na kmetijskem ministrstvu zatrjujejo, da je Čebelarska zveza Slovenije že januarja 2015 rezultate analiz medu in čebeljih pridelkov za leto 2014 predstavila ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, upravi za varno hrano ter nacionalnemu veterinarskemu inštitutu. Toda na čebelarski zvezi se delajo, kot da s tem nimajo nič. Ko smo jih 3. februarja zaprosili za rezultate analiz internega nadzora čebeljih pridelkov od leta 2010 naprej, so nam odgovorili: »Analize v internem nadzoru medu in čebeljih pridelkov je v zadnjih letih izvajalo več različnih laboratorijev, izbranih na javnem razpisu, ki ga je pripravilo ministrstvo, ki je bilo tudi naročnik, in vsi izvajalci so morali rezultate analiz posredovati naročniku. Predlagamo vam, da se za želene podatke obrnete na ministrstvo.«

A čebelarska zveza le ni povsem nedolžna. V poročilu o nadzoru čebeljih pridelkov za leto 2014 namreč piše, da je naročnik analiz kmetijsko ministrstvo, izvajalec inštitut Erico, podizvajalka pa čebelarska zveza. Od šestih avtorjev poročila jih kar pet prihaja iz čebelarske zveze. Inštitut Erico je zato, ker so bili ostanki kemikalij v propolisu »precej visoki«, naročniku, torej kmetijskemu ministrstvu, svetoval, naj čebelarji v primeru pridelave propolisa zatirajo varoje le z naravnimi sredstvi, »saj propolis velja za izredno cenjen pridelek iz čebeljega panja«. Pa sta ministrstvo in čebelarska zveza ta nasvet prenesla čebelarjem?

Analize pospravili v predal

Tadej Malovrh, predstojnik nacionalnega veterinarskega inštituta, nam je sinoči zatrdil, da uradnega poročila o rezultatih internega nadzora čebeljih pridelkov za leto 2014 do včeraj niso dobili, čeprav so pristojni za zdravstveno varstvo čebel. »Na enem od sestankov na kmetijskem ministrstvu je predsednik čebelarske zveze Boštjan Noč omenil precej visoke vrednosti ostankov kemikalij v propolisu, uradno pa o tem nismo bili nikoli obveščeni z nobenim dopisom,« pravi Malovrh. Popolnoma enako nam je povedala tudi Vida Čadonič Špelič, ki je bila takrat direktorica uprave za varno hrano.

Čebelarji so edini v kmetijstvu, ki jim analize njihovih proizvodov plačuje država. Mlekarji, mesarji, peki in drugi to počnejo na lastne stroške. Od leta 2011 je za te analize država odštela več kot 132.000 evrov, zato je že po tej plati nedopustno, če so namenjene same sebi in če poročila obtičijo v predalih.