Ministrstvu za kulturo se obeta kadrovska sprememba, saj mesto državnega sekretarja v kabinetu ministrice Julijane Bizjak Mlakar zapušča Anton Peršak. Tako se očitno uresničuje zahteva predsednika vlade Mira Cerarja, ki je ministrici naložil, »da z nekaterimi kadrovskimi spremembami omogoči uspešno delovanje ministrstva«. Na njegovo mesto naj bi prihajal Igor Teršar, dolgoletni direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS.

»O odhodu s položaja sem že nekaj časa razmišljal,« pojasnjuje Peršak in pravi, da je ministrici to tudi omenil. »O tem je gospa ministrica očitno govorila s predsednikom vlade in tako je prišlo do dogovora o zamenjavi.« A Peršak želi z ministrstvom še sodelovati: »Ker menim, da so na področju kulture potrebne temeljite sistemske spremembe, in imam tudi predstavo o tem, kakšne spremembe bi bile potrebne, sem pripravljen in si tudi želim sodelovati pri načrtovanju teh sprememb in tudi pri pripravi zakonodaje, če bo gospa ministrica ocenila, da je to smiselno.«

Peršakov naslednik Igor Teršar, ki javni sklad za kulturne dejavnosti vodi že od leta 2002, je bil kandidat za državnega sekretarja že leta 2014. Takrat je povedal, da je bil sicer resen kandidat, a je polje, ki ga pokriva, po njegovih besedah tako obsežno, da je ocenil, da je bolje, da se mu posveti v celoti. Včeraj smo ga zaprosili za pojasnilo, kaj se je od takrat spremenilo, a je povedal, da bo to pojasnil, ko bo jasno, ali res odhaja na ministrstvo.

Sicer pa ministrica nikoli ni skrivala svojih simpatij do področja ljubiteljske kulture. Teršarja je lani imenovala za predsednika komisije za pripravo strokovnih izhodišč modernizacije javnega kulturnega sistema. Prav Teršarjev JSKD je tudi eden od treh letošnjih izvajalcev evropskih projektov, za katere je ministrstvo za kulturo od drugih ministrstev pridobilo evropska sredstva. Sklad bo naslednjih pet let izvajal program pridobivanja dodatnih znanj za mlade na področju kulture, ki je vreden dva milijona evrov.

Teršar je pogosto opažen v družbi založnika in predstavnika ministrstva v svetu Javne agencije za knjigo Mitje Čandra. Pred dvema letoma sta v prostorih JSKD javno predstavila pobudo za vrnitev samostojnega ministrstva za kulturo, kar se je s formiranjem nove vlade tudi zgodilo.

V svetu spet potencialni prijavitelji

Spremembe se obetajo tudi Slovenskemu filmskemu centru (SFC), kjer je vlada imenovala nove člane sveta. To so Stanko Kostanjevec, Živa Emeršič, Matej Srdinšek - Firm, Urška Menart in Igor Kadunc. Pridružili se bodo članom, ki ostajajo še iz prejšnjega mandata: Suzani Zirkelbach, Bojanu Laboviču in Janezu Pircu.

Kot že v prejšnji sestavi je tudi tokrat v svetu veliko potencialnih prijaviteljev na razpise SFC. Zakon o filmskem centru članom sveta ne prepoveduje sodelovanja na razpisih SFC (ne smejo pa odločati o zadevah, s katerimi so povezani), menda zato ker se svet ne ukvarja s filmskim programom oziroma ga »samo« potrjuje. V prejšnji sestavi sveta sta dva člana, režiserja, prišla do projektov.