Severnoprimorski družbi Siapro in Gostol TST, ki med drugim izdelujeta peskalne stroje, že več let bijeta sodno bitko. Obe sta namreč prepričani, da druga drugi predstavljata nelojalno konkurenco. V eni od zadnjih tožb je želela družba Siapro prek sodišča doseči, da se družba Gostol TST pri svojih referencah, v promocijskih materialih in na spletni strani ne bi smela več oglaševati kot naslednica leta 1947 ustanovljene goriške družbe Gostol in poznejše družbe Gostol PT. Prepričani so namreč, da se neutemeljeno kiti s tradicijo, ki je nima, in z referencami, ki niso njene. Zahtevali so, da mora Gostol TST iz reklamnega gradiva, spleta in prodajnih katalogov odstraniti vse reference in povezave z njenima predhodnicama in celo prenehati izdelovati nekatere stroje.

Sodišču so konkurenčno družbo prijavili tudi zato, ker naj bi z razpošiljanjem elektronske pošte kupcem, v katerih naj bi jih blatila, očrnila njihov ugled. Bitko proti njim naj bi vodila tudi prek medijev. A okrožno sodišče v Ljubljani je omenjene zahteve in 20.000 evrov visok odškodninski zahtevek zavrnilo.

»Ni nujno, da tradicija za vselej ostane pri eni gospodarski družbi, tradicijo je mogoče tudi prevzeti,« je zapisal sodnik Đorđe Grbović, ki je ocenil, da je povezanost Gostola z nekdanjima družbama dovolj tesna in zato ni v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, če se tožena stran predstavlja kot družba, ki nadaljuje njuno tradicijo. Gostol TST pa je že med samo obravnavo popravil nekatere zapise v svojih promocijskih gradivih. Prav tako je sodnik zavrnil zahtevek za denarno odškodnino, saj je primer z domnevno elektronsko pošto zastaral. Od pošiljanja do vložene tožbe je namreč minilo več kot pet let. Sodba še ni pravnomočna, saj je bila zoper njo vložena pritožba. no