Življenje Milenke Trkovnik Vladimirov je bilo nekoč polno in uspešno. V prvi polovici delovno aktivne dobe je delala kot tajnica v več kabinetih tedanjih družbenopolitičnih organizacij ter za svoje uspešno delo prejela zlato plaketo. Pogosti stiki z ljudmi in njihovimi skrbmi in težavami so jo navdihnili, da se je v devetdesetih letih preteklega stoletja odločila za podjetniško pot. Po opravljeni vrsti izobraževanj je kot terapevtka svetovala številnim ljudem ter jim pomagala pri premagovanju težav.

Danes se za za svojo pravico in pravico ostalih upokojencev bori z javnimi protestnimi nastopi. Septembra lani pred parlamentom v Ljubljani, te dni pred brežiško izpostavo Finančnega urada republike Slovenije. »Protestiram proti nasilju, ki ga država oziroma Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje že tri leta izvaja nad mano,« o težki situaciji, v kateri se je znašla, pripoveduje danes 60-letna Trkovnik-Vladimirova. Pove nam, da je pred tremi leti izpolnila pogoje za upokojitev po starem zakonu. Zaprla je svoje podjetje in se odločila za upokojitev. In doživela neprijetno presenečenje. Na zavodu so ji povedali, da se lahko upokoji le v skladu s pogoji za predčasno upokojitev, češ da 16 mesecev v sklad ni plačevala zadostnega zneska in torej ne izpolnjuje pogoja za polno pokojnino. Obenem so ji, kot pravi, naložili, naj prispevek za pokojninsko zavarovanje plačuje še naprej kot samozavarovana oseba. Prepričana, da je kot podjetnica vse prispevke plačevala v skladu z zakonodajo, je prejemanje predčasne pokojnine zavrnila, saj bi ji to mesečno prineslo kakih 200 evrov manj. »Nihče me ni obvestil, da v pokojninski sklad plačujem po 15 evrov premalo,« pojasnjuje in doda, da ji je delovno in socialno sodišče v Ljubljani po pritožbi vrnilo odvzeto delovno dobo, vendar ji na pokojninski zavarovalnici, kot pravi, tega ne priznavajo.

Takšen odnos države jo zelo boli

»Kar posebej boli, je negativen odnos teh ljudi na zavodu do mene. Od vsega začetka so o sodni odločbi govorili podcenjujoče in mi pravili, da ne bom nič dosegla. S kakšno pravico se uradniki postavljajo nad sodno vejo oblasti?« se sprašuje. Naposled je res izgubila in se v boju za preživetje novembra lani vendarle odločila sprejeti predčasno pokojnino.

Toda boju z državno birokracijo se še ne misli odpovedati. Le s pločnika pred zgradbo brežiške finančne uprave se bo umaknila. »Fizično sem povsem izčrpana, zapušča me zdravje. Za pravico se bom poslej borila prek spleta in pozivala ljudi k uporu. Pristojne pozivam, naj takoj uvedejo upravni postopek nad Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, naj odstopi uprava. Ljudje, ki so jih nepravilnosti pri odmeri in izplačevanju pokojnin prizadele podobno kot mene, so se med mojim protestom na pločniku dnevno ustavljali pri meni. Bili so vznemirjeni, prestrašeni. Polni dvoma v pravilno odmero pokojnine so me prosili za pomoč. Predlagala sem jim, naj stopijo do kakega strokovnjaka, ki jim bo izračunal, ali v resnici prejemajo to, kar si zaslužijo.«

Milenka Trkovnik Vladimirov meni, da se odgovorni na zavodu nad njo znašajo, ker si je drznila napisati pritožbo, ker je njihovo početje prijavila policiji. »Polno pokojnino sem si z 41 leti dela zaslužila. Dovolj je že tega nasilja nad mano in tega, da mi prepovedujejo, kar pišem in kar objavljam. Življenje dajem za pravico,« je v solzah končala svojo pripoved, sedeča na zložljivem stolu na pločniku pred brežiškim uradom za finance.

ZPIZ pojasnjuje

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so nam v zvezi s trditvijo Trkovnik-Vladimirove, da niso upoštevali sklepa delovnega in socialnega sodišča, pojasnili, da je zavarovanka odločbo sodišča, da je zavod dolžan v upravnem postopku odločati o zadevi in o tem izdati nov upravni akt, napačno razumela kot vsebinsko odločitev v njeno korist, v resnici pa da sodišče v svojem postopku o pravici do starostne pokojnine sploh ni odločalo. »Predmet postopka sta bili zgolj vloga za obračun delno neplačanih prispevkov in možnost njihovega plačila,« so nam pojasnili in dodali, da zavarovanka na dan oddaje zahtevka za priznanje pravice do starostne pokojnine kljub naknadno dopolnjeni pokojninski dobi po izbrisu zasebne družbe ter znižanju starostne meje zaradi skrbi za otroke pravice do starostne pokojnine ni izpolnjevala. Kot poslovodna oseba v svojem podjetju v skladu z veljavnimi predpisi namreč ne more naknadno doplačati manjkajočega deleža prispevkov, če podjetje več ne obstaja.

Ker je Trkovnik-Vladimirova zoper zadnjo odločbo vložila pritožbo, se bo postopek nadaljeval pri organu druge stopnje zavoda.