151.300 evrov smo leta 2014 zavezanci vendarle donirali tudi v kulturne namene. Največ KUD Franceta Prešerna in zavodu Radio Študent, ki sta s krizno finančno situacijo v zadnjih letih očitno vzbudila pozornost največjega dela kritične publike – 369 ljudi je KUD Franceta Prešerna doniralo 5150 evrov, 241 posameznikov pa je za Radio Študent zbobnalo 4083 evrov. Bo podobno letos denimo z ogroženim mariborskim kinom Udarnik, ki je leta 2014 prejel zgolj 120 evrov? No, višina podpore v kulturi je vendarle neprimerljiva s podporo največjim prejemnikom s področja dela, družine in socialnih zadev ali obrambe, zaščite, reševanja in pomoči, kar je razumljivo.

A slovenski davkoplačevalci obenem radi podpremo tudi politične stranke. Socialni demokrati so leta 2014 prejeli dobrih 15.000 evrov donacij od dohodnine, Slovenska demokratska stranka pa skoraj 13.000. In verske skupnosti: največ denarja – skoraj 19.000 evrov – je prejela islamska skupnost, zgolj malenkost manj srbska pravoslavna cerkev, s 16.600 evri pa so ju že dohajali tudi donatorji ljubljanske nadškofije, ki seveda ni edina upravičenka znotraj slovenske Katoliške cerkve. Tragikomično je torej, da slovenski narod močneje kot kulturo podpira politične in cerkvene organizacije, ki so finančne pomoči še najmanj potrebne. Kulture, tega »temelja narodne identitete«, pa imamo polna usta le ob državnih praznikih.