Ob prehodu iz starega v novo leto ima vsak davčni zavezanec vselej možnost, da pol odstotka dohodnine nameni za donacije. Če se za ta korak ne odloči, gre denar v splošni proračun. Če se, lahko donira v splošnokoristne, humanitarne, invalidske, dobrodelne, religiozne, športne in seveda kulturne namene, lahko pa tudi političnim strankam in sindikatom.

To polovico odstotka dohodnine je leta 2014 za donacijo namenilo skoraj 400.000 ljudi, kar predstavlja dobrih 41 odstotkov davčnih zavezancev. Ti so 3.839.578 evrov namenili skoraj 4600 različnim upravičencem. V letu 2014 so v primerjavi z letom prej narasli tako število donatorjev kot tudi število upravičencev, ki so prejeli donacijo, ter višina skupnega zneska donacij. Še vedno pa slabih 60 odstotkov davkoplačevalcev ne izkoristi možnosti, da bi pomagalo organizacijam, katerih delovanje ceni.

Seznam upravičencev, na primer kulturnih društev, ki jim je mogoče nameniti del dohodnine, je vsako leto objavljen na spletni strani davčne uprave. Tja se uvrstijo tisti, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in jim je priznan posebni status oziroma je njihova dejavnost v javnem interesu ali dobrodelna. Številna društva se s prošnjo za donacijo običajno obračajo neposredno na ljudi predvsem prek elektronske pošte.

Med upravičenci je skoraj deset odstotkov takih, ki prihajajo s področja kulture. Bistveno več, kar 32 odstotkov, je le upravičencev s področja obrambe in zaščite, reševanja in pomoči (gasilska društva, gorska reševalna služba, Rdeči križ…) ter upravičencev s področja šolstva, športa in mladinskega dela (športni klubi, zasebni vrtci, mladinski centri…); teh je 25,5 odstotka. A kdo od upravičencev bo denar dobil, je seveda odvisno od nas.

Podpora v krizi

Davčni zavezanci so v kulturne namene v letu 2014 darovali 151.300 evrov. Med približno 450 kulturnimi upravičenci jih dobrih sto ni dobilo nič, povprečna višina donacije pa je znašala 450 evrov. Po višini prejetih sredstev prednjačita KUD France Prešeren (5150 evrov) in Zavod Radio Študent (4083 evrov), nekaj manj so dobili novogoriško Glasbeno društvo Nova, zagorski Pihalni orkester Svea in Simfonični orkester Glasbene šole Krško.

Kulturno-umetniškemu društvu France Prešeren, ki je bilo v zadnjih letih vedno prvo med kulturnimi prejemniki, pomeni ta podpora davkoplačevalcev priznanje za dobro opravljeno delo. »Do leta 2013, ko so nas odločevalci prenehali sofinancirati iz proračunskih sredstev, je ta podpora finančno pomenila sploh ne zanemarljivih dobrih pet odstotkov naših letnih prihodkov. Po letu 2013 pa je ta prispevek še toliko dragocenejši,« pojasnjuje predsednik društva Luka Korenčič.

Že omenjenih dobrih 4000 evrov so na tak način dobili tudi pri Zavodu Radio Študent, kjer je podpora menda izjemno narasla v času odmevne akcije Reši RŠ pred dobrima dvema letoma. Donacije predstavljajo zanje dodatno podporo za angažma v okviru izvenradijskih dejavnosti, kot so koncertni in kulturno-umetniški dogodki ter glasbeno založništvo. »Podpora je obenem dobrodošla tudi za usposabljanja mladih sodelavcev za različne radijske poklice in krepitev fonotečne zbirke RŠ,« pravi direktor zavoda Tomaž Zaniuk.

Skromnost kot čednost

Med vidnejšimi akterji na kulturni sceni so tudi taki, ki ne prejmejo prav veliko tovrstne podpore. Če sta Mesto žensk in mariborska Kibla prejela okoli petsto evrov, se je za dobrih tristo evrov okrepčal zavod za sodobne umetnosti Aksioma, za okoli sto evrov pa Slovenski glasbenoinformacijski center SIGIC, Rozinteater in muzej tranzitornih umetnosti Mota. Davkoplačevalci so povsem pozabili na laboratorij za znanost in umetnost Ljudmila ter na Ksevt, ki nista dobila nič. Zdi se, da ne zaradi vrste programa, ampak nemara zato, ker donatorjev niso dovolj aktivno opozorili nase.

Donacije po področjih

FURS, Uradni list RS

PODATKI

DELO, DRUŽINA IN SOCIALNE ZADEVE

invalidske in humanitarne organizacije, reprezentativni sindikati

28,18 %

1.075.775 €

OBRAMBA, ZAŠČITA, REŠEVANJE IN POMOČ

gasilci, Rdeči križ

27,05 %

1.032.731 €

20,58 %

ŠOLSTVO, ŠPORT IN MLADINSKO DELO

društva tabornikov, športna društva, zasebni vrtci in šole

785.559 €

9,48 %

ZDRAVJE

društva bolnikov

361.990 €

3,96 %

KULTURA

kulturno-umetniška društva in zavodi

151.333 €

3,79 %

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANA

društva proti mučenju živali, lovske in ribiške družine

144.743 €

3,33 %

VERSKE SKUPNOSTI

cerkve, škofije, kongregacije

126.998 €

1,31 %

NOTRANJE ZADEVE

politične stranke

50.126 €

1,11 %

VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

strokovna društva in fundacije

42.520 €

0,58 %

OKOLJE IN PROSTOR

društva za varstvo narave, ekološka gibanja

22.157 €

0,42 %

GOSPODARSTVO

turistične zveze, združenja potrošnikov

15.901 €

0,14 %

PROMET

združenja šoferjev

5423 €

0,03 %

ZUNANJE ZADEVE

izseljenska društva

1245 €

PRAVOSODJE IN JAVNA UPRAVA

združenja sodnih izvedencev, društva mediatorjev

0,03 %

1130 €

Podrobnejša analiza donacij bo objavljena v sobotnem Objektivu.