Zrak v Novi Gorici je že dlje časa močno onesnažen s prašnimi delci, zato je župan Matej Arčon včeraj pozval občane, naj tudi sami pripomorejo k temu, da se bo onesnaženost zmanjšala. Poziv velja zlasti prebivalcem mesta in občanom, ki se ogrevajo z lesno biomaso oziroma drvmi. Če je le mogoče, jim župan svetuje, naj se ogrevajo z drugimi viri, kot so klimatske naprave, električni grelniki, plin oziroma daljinsko ogrevanje. Obrnil pa se je tudi na voznike. »Svetujemo pogostejšo uporabo mestnega avtobusa, ki je brezplačen, namesto uporabe osebnega avtomobila, ko je to le mogoče. Izogibajo naj se nepotrebnim vožnjam z motornimi vozili,« je včeraj občanom sporočil župan.

S preseženimi dnevnimi vsebnostmi prašnih delcev se Nova Gorica ne srečuje prvič. Vsako leto prihaja do prekoračitev v času kurilne sezone, najpogosteje v decembru in januarju, zunaj kurilne sezone pa je teh preseganj manj. Obsežnejše prekoračene koncentracije so bile že med letoma 2005 in 2007, lani pa so skupno našteli kar 24 dni, ko so merilniki pokazali vrednosti nad dopustnimi. Tudi letos se razmere ne izboljšujejo, vrednosti so zadnjih deset dni znova nad dovoljenimi in tudi za danes meteorologi napovedujejo veliko verjetnost, da bo prišlo do preseganja dovoljene koncentracije prašnih delcev.

Novogoriška mestna občina je zaradi onesnaženosti zraka že sprejela več dolgoročnih ukrepov, ki so povezani zlasti s trajnostno mobilnostjo (spodbujanja hoje, kolesarjenja, uporabe javnih prevoznih sredstev). Glede na podnebne spremembe in zaradi težnje po zagotavljanju kakovostnega zraka pa bo občina razmišljala tudi o zmanjšanju oziroma odpravi individualnih kurišč v mestu. Opažajo namreč, da se je zaradi poceni ogrevanja z drvmi njihovo število v zadnjem času povečalo.