Na gradbišču hidroelektrarne Brežice je končanih že 80 odstotkov gradbenih del, v strojnici poteka montaža turbinske in druge opreme. Pred poletjem bodo vgradili generator in do septembra preusmerili tok reke Save iz obvodnega kanala čez prelivna polja. Do konca leta bo sledila še vrsta tehničnih preizkusov, decembra pa polnitev akumulacijskega bazena, da bodo lahko začeli poskusni zagon turbin. »Če bo bazen zgrajen,« je ob koncu predstavitve gradnje elektrarne na včerajšnji seji posavskega odbora za spremljanje gradnje verige spodnjesavskih elektrarn poudaril direktor verige Silvo Jeršič.

Vprašanje zadostnega in pravočasnega zagotavljanja denarja za gradnjo elektrarniške infrastrukture, med katero sodi tudi akumulacijski bazen, že lep čas vznemirja tako graditelje kot lokalno skupnost, ki od trenutno največjega gradbenega projekta v Sloveniji pričakujejo zlasti odpravo vsakoletnega strahu pred poplavami, ki odnašajo imetje prebivalcev naselij ob reki.

Za novo zaskrbljenost in razburjenje je s prerazporeditvijo šestih milijonov infrastrukturnih evrov iz proračuna v druge namene minuli teden poskrbela vlada.

Leon Behin, generalni direktor direktorata za vode in investicije pri ministrstvu za okolje in prostor, je navzoče na seji potolažil z besedami, da se v vladi zavedajo pomembnosti te naložbe in da bodo naredili vse, da do ustavitve del ne bo prišlo. Kot je dejal, bodo poslovni načrt javnega podjetja Infra, zadolženega za gradnjo elektrarniške infrastrukture, na odboru za gospodarstvo obravnavali že danes ter za prvo polletje zagotovili 35 milijonov evrov, do konca leta pa še preostali znesek do za letos predvidenih 65 milijonov evrov.

»Razpolagamo z zanesljivim virom financiranja, ki je sestavljen iz državnega proračuna, podnebnega sklada in sklada za vode. Zagode nam jo lahko le narava,« je Behin zvenel prepričljivo, čeprav mu s temi besedami ni uspelo povsem prepričati vseh navzočih – nekatere dvomljivce o sposobnosti obeh skladov je zanimalo, ali je mogoče računati tudi na posojilo. Behin je odgovoril, da možnost kreditiranja iz evropske banke za razvoj sicer obstaja, vendar se bodo temu skušali izogniti.