Dnevni center Žarek, ki v Novi Gorici vsak dan sprejema otroke s težavami v odraščanju, pestijo kadrovske težave. Trenutno je v centru redno zaposlena samo ena strokovna sodelavka. Pomoči javnih delavcev nima, saj se je dosedanjim s koledarskim letom pogodba iztekla, novih pa še ni. Ker center obišče od 25 do 50 otrok na dan, so bili na centru primorani otroke in njihove starše prositi, da se za vsak prihod najprej napovedo in v centru preživijo največ dve uri na dan. To doslej ni bila praksa.

Negotovosti glede javnih del

Žarek sodi pod okrilje novogoriškega centra za socialno delo. Direktorica Nataša Košiček je pojasnila, da se pri izvajanju programa poleg tega srečujejo tudi s finančnimi in prostorskimi težavami, na drugi strani pa z vedno večjim povpraševanjem po njihovih storitvah. Veseli jih, da so jim občine tudi letos omogočile zaposlitev devetih ljudi v okviru programa javnih del, a Košičkova poudarja, da se razpisni pogoji za izvajanje javnih del spreminjajo, da se morajo vsako leto znova prijavljati na razpis in da nikjer nimajo zagotovila, da bodo na njih tudi uspešni. »Ljudje so v program javnih del vključeni le eno leto, in ko se zares dobro vpeljejo ter se otroci nanje navežejo, se jim zaposlitev izteče. Program javnih del je vezan na koledarsko leto. Kljub temu da se vsi trudimo, da bi se javni delavci z novim letom kar najhitreje ponovno vključili, prihaja v začetku leta do kadrovskega izpada, kot se je zgodilo tudi letos,« je pojasnila. Kdaj bodo dobili sicer dragocene sodelavce iz javnih del, ni v njihovih rokah, saj razpise izvajajo na zavodu za zaposlovanje. Izbrani kandidati pa morajo pred začetkom dela opraviti še zdravniški pregled in tečaj iz varstva pri delu, kar postopke še podaljša. »Otrokom in njihovim staršem, ki vsak dan prihajajo k nam, je težko razložiti, da se program v tem času z eno samo osebo ne more izvajati v tolikšnem obsegu, kot so vajeni čez leto. Težko to sprejmejo tudi nekateri svetovalni delavci v šolah,« dodaja sogovornica. Za kakovostno in nemoteno izvajanje programa bi nujno potrebovali večji prostor in vsaj še eno dodatno zaposlitev. Upajo, da bo zanjo sredstva zagotovila Mestna občina Nova Gorica.

Beg pred socialno izključenostjo

Dnevni center je namenjen šolajočim se otrokom, mladostnikom in mlajšim polnoletnim, ki se srečujejo s težavami v odraščanju, ter mladim, ki želijo aktivno preživljati prosti čas. »Pogosto gre za otroke, ki so prikrajšani za normalno družinsko življenje, imajo psihosocialne težave, so materialno ogroženi, učno manj uspešni in jim zato grozi socialna izključenost,« je pojasnila Košičkova. Opaža, da je program med šolskimi delavci dobro prepoznan in se ti pogosto obračajo nanje, ko naletijo na učenca s težavami. Dobro je sprejet tudi med mladimi in rezultati dela so vidni. »Pri njih se kažejo konkretni rezultati na šolskem, osebnostnem in družinskem področju,« je povedala Košičkova. Zametki dnevnega centra v Novi Gorici segajo že v leto 2003, kot dnevni center pa deluje od leta 2011. Lani so si zanj zagotovili petletno sofinanciranje ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Nekaj denarja dobijo na razpisu novogoriške mestne občine, nekaj pa za delovanje prispevajo donatorji.