Državni prostorski načrt, ki bo osnova za gradnjo druge cevi predora Karavanke, naj bi bil sprejet sredi letošnjega leta. V Darsu ocenjujejo, da se bo gradnja druge cevi začela predvidoma leta 2018, odvisno od pridobitve gradbenega dovoljenja in od uspešnosti razpisa za pridobitev izvajalca gradbenih del. »Predvidevamo, da bo druga cev dokončana leta 2021,« so zapisali. Takoj po dokončani drugi cevi predora se bo ves promet preusmeril v novo cev, kjer bo potekal dvosmerno, v stari cevi pa se bodo začela sanacijska dela. Skozi obe cevi istočasno, torej po vsaki cevi v svojo smer, pa naj bi se potniki začeli voziti najkasneje leta 2023. pe