V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje že peto leto zapored poteka mala šola arhitekture, ki se je udeležujejo otroci, stari med sedem in trinajst let. Pouk poteka vsako sredo med 16.45 in 18.00 od novembra do junija, trenutno pa ga obiskuje sedem nadebudnih otrok, ki skupaj z mentorico Jano Furman spoznavajo skrivnosti arhitekture in urbanizma. Šolo je muzej zasnoval po vzoru s Finske, kjer tovrstne izobraževalne aktivnosti za najmlajše razvijajo že več kot dvajset let.

Odkrivanje arhitekture v vsej njeni raznolikosti

Šola arhitekture za otroke pomeni odkrivanje arhitekture v vsej njeni raznolikosti. Skozi šolo postanejo otroci pravi arhitekti in urbanisti, saj spoznavajo arhitekturo in urbanizem iz različnih vidikov. Otroci začutijo in preučujejo arhitekturo z vsemi čutili, raziskujejo svetlobo, odtenke barv, materiale in oblike. Rišejo, gradijo in sestavljajo ter razvijajo tako prostorsko in fizikalno ter tudi družbeno razumevanje našega okolja. Spoznavajo pomen stavbne dediščine in dialog arhitekture z naravo. Otroci v šoli ustvarjajo z različnimi materiali in pripomočki, razvijajo domišljijo in samostojnost, hkrati pa se učijo skupinskega dela, saj se zahtevnejših nalog lotevajo v skupaj.

Ustvarjalne delavnice vsako sredo

Jana Furman, sodelavka MAO in mentorica Male šole arhitekture pravi: “Male šole arhitekture se trenutno udeležuje sedem otrok, kar zagotavlja zelo poglobljeno skupinsko in tudi individualno delo. Še vedno so dobrodošli in lepo vabljeni tudi novi mladi nadobudneži. Povprečna starost otrok v letošnji skupini je devet let. Otroci vsako sredo na ustvarjalnih delavnicah spoznavajo osnove principe arhitekturnih zakonitosti in statike, razvijajo in burijo svojo domišljijo z izdelavo pravljičnih in realnih prostorov, odkrivajo, na kakšne načine zaznavamo okolico, skozi igro odkrivajo, katere tipe stavb poznamo in zakaj sploh so takšne, kot so. Režejo, lepijo, rišejo, vežejo, sestavljajo, gradijo in podirajo. Uporabljajo različne materiale in spoznavajo njihove zakonitosti. Otroci radi prihajajo v šolo arhitekture, radi spoznavajo nove stvari in so zelo prijetna skupina. Znanje pridobivajo v prijetnem okolju in s pomočjo sodobnih metod, zato se skoraj nevede ogromno naučijo.”

Sklopi učnega programa

Učni program med drugim obsega naslednje sklope: sluh in tip, konstrukcije, pravljično mesto, tipi stanovanjskih hiš, urbanizem, stavbna dediščina Slovenije (različna arhitektura glede na pokrajine), stavbna dediščina sveta - iglu - sneg in led kot gradbeni material, stavbna dediščina sveta - zemlja - Afriška vas, gradnja iz na soncu sušene opeke, stavbna dediščina sveta - les - Evropa, Indonezija (brunarice, hiše na kolih - koliščarji), merilo - mali jaz - pomanjšan jaz in izdelava pohištva, svetloba - raziskovanje igre svetlobe v prostoru in iz stavbe, barva - pomen barve v prostoru in na zunanjščini stavb, ritem, oblike - različne oblike stavb, risanje tlorisa.