Na tedenski ravni so za nekaj manj kot pet odstotkov porasle delnice Luke Koper, ki so zaključile pri 22,485 evra. Iz Luke so sporočili, da so ustvarili za 173,3 milijona evrov čistih prihodkov, kar predstavlja 12-odstotno povečanje glede na predlansko leto. Ambiciozne načrte nadaljujejo tudi v letu 2016, saj želijo ustvariti nekaj manj kot 35 milijona evrov čistega dobička. Cilje bi lahko ogrozila nerešena vprašanja o drugem železniškem tiru ter splošno slabo stanje v železniškem prometu.

Pivovarna Laško je objavila odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, s katero je prevzemna ponudba nizozemskega Heinekena za prevzem laške pivovarne uspešna. Ponudbo za odkup delnic so sprejeli imetniki 43,49 odstotka delnic, s tem pa je nizozemski pivovar povečal lastniški delež v Pivovarni Laško na 96,92 odstotka. Tako visok odstotek lastništva bo Heinekenu omogočil iztisnitev preostanka malih delničarjev, ki niso sprejeli ponudbe, ter si s tem pridobil 100-odstotno lastništvo. S tem se tudi delnice Pivovarne Laško počasi poslavljajo z borze, saj bo zelo verjetno sklepu o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe sledil še sklep o umiku delnic družbe iz Ljubljanske borze.

V tekočem tednu bodo delničarji prejeli denarna sredstva iz naslova sprejetja prevzemne ponudbe za Pivovarno Laško. S tem bi utegnili tečaji delnic nekoliko pridobiti, saj se bo del denarja prenesel na borzo oziroma v nove naložbene priložnosti. Marsikdo se dandanes sprašuje, kako v okolju zgodovinsko nizkih obrestnih mer naložiti svoje premoženje. Čeprav je bilo zaradi uspešno zaključene privatizacije že nekaj slovenskih podjetij umaknjenih z Ljubljanske borze, Petrol in novomeška Krka še vedno ostajata med bolj priljubljenimi. S stabilno dividendno politiko in potencialom za rast cene njunih delnic sta tudi v očeh analitikov zanimivi naložbeni priložnosti.