Silvo Buček je tehnični direktor tržiške komunale, obenem pa vodi tudi občinsko podjetje Bios, ki se ukvarja z javnimi površinami in prostori in te oddaja v najem. Ukvarjal se je tudi s politiko in bil skupaj z županom Borutom Sajovicem viden predstavnik stranke LDS. Z delovanjem v dveh občinskih podjetjih s svojimi prihodki danes županovo plačo presega.

Ko smo ga povprašali po številkah, nam je pojasnil, da prejema na komunali mesečno okoli 2400 evrov neto, še 550 pa jih prejema v omenjenem podjetju Bios, ki med drugim upravlja tudi novo kopališče Gorenjska plaža, dvorano in druge objekte. Hkrati je poudaril, da ni lastnik nobene premičnine ali nepremičnine v tujini, mi pa smo ga kljub temu našli tudi v vlogi prokurista v hrvaškem podjetju Piscina iz Pulja, kjer je polovični lastnik, podjetje pa ima v lasti tudi jadrnico, ki jo oddaja. Ko smo ga ponovno poprosili za dodatno pojasnilo, je zatrdil, da solastništvo podjetja ne pomeni, da je tudi (so)lastnik premičnin ali nepremičnin tega podjetja. Naj dodamo, da se je pred službo v komunali s prodajo bazenov ukvarjal tudi v Sloveniji.

Buček je zatrdil tudi, da njegovo poslovno sodelovanje s podjetji, ki delajo za Komunalo Tržič, nima nič skupnega s prenovo zasebne hiše, ki jo prenavlja od leta 2000. Res pa je, da nekatera podjetja nastopajo tako v vlogi partnerjev komunale kot v vlogi izvajalcev pri gradnji.

Župan Borut Sajovic ne vidi nič spornega v Bučkovi dvojni vlogi, saj gre v Biosu le za pogodbeno zaposlitev. Ta je nastala po županovem zagotovilu zato, ker je bil obseg poslovanja povečan. Ravno dovolj za pogodbo z Bučkom in premalo za redno zaposlitev nekoga drugega, zaradi česar naj bi bilo tako poslovanje v prid tržiškim davkoplačevalcem.

Ko pride policist, kliči direktorja

Da pa se s poslovanjem komunale in očitno tudi s kom izmed odgovornih na občini Tržič ukvarja policija, je včeraj potrdil tudi direktor občinske uprave Drago Zadnikar. Njegova podrejena, vodja urada za okolje in prostor Jasna Kavčič, je namreč poslala zaposlenim okrožnico, v kateri jim je naročila, da morajo o morebitnem obisku policistov ali katerega drugega državnega organa takoj obvestiti direktorja uprave, ki je – nekdanji policist. Ali je lahko tako navodilo za uradnike v Tržiču zaradi morebitnega motenja policijske preiskave morda sporno, pa Zadnikar ovrže z besedami: »Gre samo za obvestilo o tem, ali se je kdo oglasil pri njih, in ne za poseg v vsebino preiskave.« Toda Kavčičeva je bila pri navodilih zelo jasna: direktor naj bi odredil, kdo bo »informacijo pripravil ali oddal«, kar v praksi pomeni, da bo policistom sam izbral sogovornika. Mimogrede: Zadnikar je kot direktor uprave pooblaščen tudi za informiranje javnosti in stike z novinarji. Kavčičeva pa je nedavno zanikala vpletenost v posege na zemljišču njenega sorodnika, ki jih je Komunali Tržič plačala občina, in zatrdila, da je bilo vse zakonito. Zato je prav, da dobijo tržiški davkoplačevalci o vsem tem tudi edino merodajno presojo ustreznih organov, ki jih očitno na občini že pričakujejo.