Ste se dokončno odrekli obvoznici? Mnogi so namreč prepričani, da želijo na ministrstvu za infrastrukturo z gradnjo zožene štiripasovnice zapreti usta vam in vašim kolegom županom ob razvojni osi 3a, češ, dobili ste širšo cesto in naslednjih dvajset let se ne oglašajte.

Od obvoznice ne bomo odstopili. Aktivnosti, ki sedaj potekajo, so zgolj začasne rešitve. Pred dnevi sem bil pri ministru Petru Gašperšiču, s katerim sva se pogovarjala tudi o obvoznici oziroma o generalnem problemu, to je, da naj bi po izračunih obvoznica stala 31 milijonov evrov, nadomestni habitati pa 70 milijonov. Še danes namreč nihče ne zna razložiti, zakaj naj bi habitati toliko stali. Minister je obljubil, da bo še enkrat preučil, od kod ti zneski. Z ministrom in župani ob razvojni osi 3a bomo podpisali tudi protokol, v katerem bodo določeni terminski roki glede umeščanja škofljiške obvoznice v državni prostorski načrt in gradnje štiripasovnice.

Mnogi prometni strokovnjaki menijo, da je zožena štiripasovnica najslabša in najnevarnejša rešitev za prometne težave na Dolenjski cesti. Rešitev namreč ne predvideva niti širokega varnega pločnika niti kolesarske steze neposredno ob cesti.

Če imamo pet strokovnjakov, bomo dobili pet različnih odgovorov. Vsi skupaj pa stvari prehitevamo. Morda bo štiripasovnica zožena, morda običajna. Za zdaj je jasno le to, da se bo preplastilo štiripasovnico do naselja Lavrica. Po drugi strani pa je štiripasovnica od Rudnika naprej obstajala že v času bivše države. Ob petkih popoldan in sobotah so miličniki avtomobile razvrščali v štiri kolone. Tod je namreč potekala glavna pot v Jugoslavijo.

Pa ste prepričani, da bo štiripasovnica rešila zamaške na Škofljici ali jih bo nemara le prestavila nekaj sto metrov naprej – na Pijavo Gorico?

Kje nastanejo zjutraj zamaški? Od Lavrice naprej je promet tekoč. Če naredimo štiripasovnico, se bodo avtomobili že na Škofljici razporedili v dva pasova, kolona pa se bo za polovico zmanjšala. V nasprotni smeri pa so od Pijave Gorice naprej tako ali tako že zdaj trije pasovi.

Ker se zamaški na Dolenjski cesti ustvarjajo samo v času konic, nekateri strokovnjaki menijo, da bi bila primernejša tripasovnica z reverzibilnim oziroma spreminjajočim se pasom. Kaj vi menite o takšni rešitvi?

Reverzibilni pas je lahko dobra rešitev, ampak bojim se, da bi bilo veliko nesreč, ker ljudje pri nas take ceste še niso videli. Zaradi morebitne megle bi bilo treba namestiti ogromno semaforjev, kar bi povzročilo dodatno zmedo in verjetno bi zadevo tudi podražilo. Problem pa so tudi levi zavijalci, ki bi morali na desni pas, če bi hoteli levo. Prav tako mi ni jasno, kje bi lahko zgradili 12 krožišč, kot je bilo zarisano v eni izmed idejnih rešitev.

Kaj pa javni prevoz? Reverzibilni pas bi pravzaprav deloval kot rumeni pas. Zato je tej rej rešitvi naklonjen tudi šef LPP Peter Horvat, ki pravi, da bi lahko zaradi skrajšanega potovalnega časa z obstoječo zmogljivostjo avtobusov vzpostavili več odhodov.

Ministru Gašperšiču sem že predlagal, naj razmislijo o tem, da bi zgolj preplastili celo Dolenjsko cesto in zarisali štiri pasove, od katerih pa bi dva namenili zgolj za avtobuse in avtomobile z najmanj tremi potniki. To bi bil tudi neke vrste rumeni pas.

V prometno razvitih evropskih državah, recimo v Avstriji, problem dnevnih migrantov rešujejo predvsem s primestno železnico. Ali ni nekaj hudo narobe, če avtobus iz Škofljice v Ljubljano v enem mesecu prepelje več potnikov kot vlak v vsem letu?

Že leto in pol se pogovarjamo s Slovenskimi železnicami (SŽ), da bi nam ob konicah dodali še en vlak, ki bi vozil le od Ljubljane do Škofljice oziroma do Grosupljega in nazaj. Obstaja namreč vlak, ki pride iz Kamnika in ostane prazen, zato bi ga lahko uporabili za prevoz do Škofljice. A pri SŽ se venomer izgovarjajo na tehnične težave, kako vlak spraviti na pravi tir.

Vlak verjetno ni zanimiv tudi zato, ker na Lavrici že vrsto let ni postajališča, čeprav je v vmesnem času Lavrica postala največje naselje v občini. Se kaj premika v zvezi z vnovično vzpostavitvijo postajališča?

Lavrica je imela postajališče, ki so ga SŽ žal prodale. Na občini imamo že zemljišče, ki je kakšnih 200 metrov stran od nekdanjega postajališča, v prostorskih aktih pa imamo predvideno tudi parkirišče. Za Hoferjem smo že uredili tudi pot za pešce, ki povezuje novo naselje z bodočim postajališčem. Treba je le zgraditi peron. To pa je stvar železnic. Za migrante so začasno postajališče v Šentilju zgradili v enem tednu, pri nas pa ga gradijo že desetletja. Pravijo, da je v načrtu, a ne povedo, kdaj ga kanijo zgraditi.

Po odločbi ministrstva za promet bi morale SŽ skupaj z občino do leta 2011 na Lavrici zgraditi tudi nov osrednji nivojski prehod čez železniško progo, ker se je prejšnji ukinil. Lavričani se jezijo, ker prehoda še vedno ni, direkcija za infrastrukturo pa namerava odločbo razveljaviti. Bo občina ukrepala?

Občina bi morala odkupiti dve hiši in ju podreti. A povejte mi, kako naj izselim dve družini? Samo tako, da jim ponudim boljšo nadomestno gradnjo. A gospa pravi, da ima iz hiše pogled na Triglav in da hoče tudi v novi hiši tak pogled. Drugače povedano, nimamo denarja, da bi podrli dve hiši, pri SŽ pa ga imajo verjetno še manj.