Po aferi z izplačevanjem dodatkov za stalno pripravljenost, zaradi katere je ponudil odstop, ki ga predsednik vlade Miro Cerar ni sprejel, čaka ministra za finance Dušana Mramorja na političnem polju morda že v prihodnjih mesecih nov udarec.

V vrstah vladajoče Stranke modernega centra (SMC) namreč že več mesecev bolj ali manj odkrito razmišljajo, da bi zakonodajne pristojnosti, povezane s Slovenskim državnim holdingom (SDH), izpod okrilja ministrstva za finance prenesli na resor za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek. Tam to idejo podpirajo. O njej se zdi »vredno razmisliti« tudi Cerarju.

Vse Mramorjeve pristojnosti pri SDH

Še pred kratkim je Mramor veljal za ključni branik stabilnosti Cerarjeve vlade. Kot tak je bil v političnem smislu domala nedotakljiv. Moč mu je dajala tudi pomembna vloga, ki jo ima finančno ministrstvo pri SDH in Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB). V obeh ustanovah, ki sta ključni na področjih upravljanja premoženja države in privatizacije, ima namreč prav Mramorjevo ministrstvo v rokah kadrovsko sito pri odločanju o članih nadzornega sveta oziroma upravnega odbora.

Po zakonu o SDH ima tako minister za finance pomembno vlogo v postopku izbire nadzornega sveta krovnega upravljalca državnega premoženja. Sam izbira člane strokovne komisije, ki pripravi merila za izbor kandidatov in jih oceni, nabor imen pa nato ponudi ministru, ki končni predlog posreduje vladi, ta pa ga pošlje v potrditev državnemu zboru. Predstavnik ministrstva za finance, v tem mandatu je to državni sekretar Metod Dragonja, je redno navzoč tudi na sejah nadzornega sveta SDH. Ministrstvo je znotraj vlade zadolženo še za pripravo strategije upravljanja državnega premoženja, ki je ključni dokument, po katerem se mora ravnati SDH. Prav tako lahko ministrstvo od SDH zahteva mnenja ali izhodišča za pripravo strategije, v njegovi pristojnosti pa je tudi priprava pogodbe o medsebojnih razmerjih, ki jo skleneta vlada in SDH.

Počivalšek je za, ker SDH »sodi k njemu«

Vse to pa bi se lahko že v prihodnjih mesecih spremenilo. Več virov nam je namreč v zadnjih tednih potrdilo, da se je pri posameznikih v SMC že pred časom pojavila ideja o prenosu pristojnosti, povezanih s SDH, na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V ozadju ideje, ki naj bi jo vsaj načeloma podpiral vrh stranke, prav tako pa tudi več poslancev, je več razlogov. »Po sedanji ureditvi je za državno premoženje zadolženo le ministrstvo za finance, čeprav njegovo upravljanje zahteva širši, ne zgolj javnofinančni pogled,« nam je dejal sogovornik iz stranke, ki ni želel ostati imenovan. »Bolj naravno bi bilo torej, da se te pristojnosti prenesejo na ministrstvo, zadolženo za gospodarstvo, saj bo to lažje določalo, kaj so strateške panoge Slovenije,« je še dodal. Pojav te ideje ima tudi veliko politično razsežnost. Medtem ko po eni strani nakazuje, da omejevanje Mramorjevega vpliva tudi znotraj SMC ni več tabu tema, na drugi strani kaže na krepitev položaja Zdravka Počivalška znotraj stranke. Z izpeljavo te ideje, ki je za zdaj še v povojih, bi vlada precej povečala tudi težo ministrstva za gospodarski razvoj. To je v zadnjih letih tudi zaradi pogostih kadrovskih menjav ministrov precej izgubilo pomen, saj je de facto postalo »le« razdeljevalec (ne)povratnega denarja države.

Tej ideji je, razumljivo, naklonjen tudi Počivalšek. Na vprašanje, ali jo podpirajo, so namreč na njegovem ministrstvu odgovorili pritrdilno. »Zato, ker to sodi na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,« so na kratko pojasnili. Tudi »po oceni predsednika vlade bi bilo o navedeni zamisli kdaj v prihodnje vredno opraviti razmislek«, so nam potrdili v Cerarjevem kabinetu. A pri tem so poudarili, da »vlada doslej o tej zamisli ni razpravljala in razprave zaenkrat tudi ne načrtuje«. »Trenutna zakonska ureditev je takšna, da naloge iz zakona o SDH kot pristojno ministrstvo izvaja ministrstvo za finance. Drugačne ideje nam niso poznane, niti glede tega ne potekajo nobene aktivnosti,« pa so nam dejali na Mramorjevem ministrstvu.