Predvidoma konec januarja naj bi ministrstvo za izobraževanje, ki ga vodi Maja Makovec Brenčič, objavilo nov razpis, s katerim bo poskusilo popraviti katastrofalni izplen prvega, po katerem bo zaposlitev namesto predvidenih tristo dobilo zgolj šest mladih učiteljev začetnikov.

Na razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja se je namreč uspešno prijavilo samo šest šol, ki izpolnjujejo zapleteno kombinacijo pogojev: ki imajo starejšega učitelja, ki se bo upokojil 1. decembra letos in ki bo prevzel desetmesečno mentorstvo učitelja začetnika brez izkušenj in strokovnega izpita. Pri tem mora biti njuna smer ali kombinacija smeri pedagoške izobrazbe skladna. Po desetih mesecih oziroma ob upokojitvi mentorja bo mladi učitelj podpisal pogodbo za nedoločen čas in v celoti prevzel mentorjevo delo.

Zaposlitev po novem za določen čas

Kljub zelo dolgi javni razpravi in številnim opozorilom, da so pogoji preveč zapleteni, je ministrstvo pri njih vztrajalo z argumentom, da jih določa evropska komisija. Večina sredstev za razpis od skupno 5,4 milijona evrov je bila namreč zagotovljena v okviru Jamstva za mlade.

A pogoji očitno vendarle niso bili tako rigidni, saj jih bo po neuradnih, a zanesljivih informacijah ministrstvo v novem oziroma ponovljenem razpisu precej zrahljalo. Po besedah predstavnice sindikata Mladi plus Tee Jarc, sicer tudi članice delovne skupine za izvajanje programa Jamstva za mlade, naj bi ministrstvo po novem zahtevalo, da šole učitelja začetnika po koncu uvajalnega obdobja zaposlijo za predvidoma sedem mesecev in ne za nedoločen čas, kot je to zahteval prvi razpis. Ena od novosti naj bi bila tudi ta, da se mentorju po koncu pripravnikovega uvajalnega obdobja ne bo treba upokojiti.

Kam bodo šole torej zaposlile mladega učitelja? Redna zaposlitev namreč, poleg tega da mora biti kandidat mlajši od 30 let, ostaja eden od brezkompromisnih pogojev evropske komisije. Kot kaže, bodo z njimi nadomeščali učitelje (in ne zgolj mentorja), ki se bodo upokojili v času uvajalnega obdobja, in tudi pokrivali nove potrebe.

»Pripravništva je treba nujno urediti sistemsko«

Vodja službe za razvoj kadrov na ministrstvu Darinka Cankar je že ob objavi prvega razpisa povedala, da se bo po njihovih predvidevanjih v letošnjem letu sprostilo oziroma odprlo osemsto delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja. Podobno predvideva tudi analiza opravljanja pripravništev v RS, ki jo je vlada objavila junija lani: »Ocena potreb po novih kadrih – pripravnikih za šolsko leto 2015/2016 na podlagi analiz kaže na približno 380 novih zaposlitev zaradi povečanja generacij in 366 zaradi nadomeščanja upokojenih delavcev. Končna ocena potreb po novih kadrih je 746 novih zaposlitev, od tega načrtovanih 300 pripravnikov v letu 2015 oziroma v šolskem letu 2015/2016.«

Na ministrstvu so potrdili, da je nov razpis v pripravi, niso pa še želeli izdati podrobnosti – čeprav bo naglica očitno spet velika. Po besedah Jarčeve bi lahko izbrani kandidati začeli obdobje uvajanja že aprila. Tudi na ministrstvu so potrdili, da bo razpis objavljen »v kratkem«. Po neuradnih informacijah naj bi tekla intenzivna usklajevanja z ravnatelji, s čimer želijo zagotoviti, da novi razpis ne bo spet strel v prazno.

Predstavniki mladih na javni tribuni o pripravništvih Kdo se boji mladih so sicer pozdravili nov razpis, vendar pa so tudi opozorili, da je treba pripravništva nujno urediti sistemsko, saj je »krpanje« z evropskimi sredstvi negotovo in nestabilno. »Dokler je pripravništvo pogoj za zaposlitev, morajo biti sredstva za to zagotovljena na sistemski ravni,« opozarja Jarčeva. Ne nazadnje mora ministrstvo v skladu z zakonodajo razpis za pripravništva objaviti enkrat na leto.