Za desetino je GMT, srebrna gazela 2012, v lanskem letu dvignil prihodke, ki so že dosegli raven 50 milijonov evrov. Murskosoboško družinsko podjetje je s podjetji v svoji skupini, v kateri so Adel, hrvaški A-NET in SEC Lubes, ustvarilo kar 94 milijonov evrov, skupno pa zaposlujejo 300 ljudi. Tako dinamična rast jih postavlja v letošnjem letu pred vrsto neizogibnih razvojnih korakov. Že konec leta naj bi bila zgrajena centralno-distribucijski center in skladišče, v celotni skupni bodo poenotili nabavo, prodajo, finance in računovodstvo ter izhajajoč iz tega vzpostavili upravo celotne skupine, je napovedal Tomaž Gider, direktor GMT.

»Napočil je čas, ko je treba poslovanje podjetij v skupini konsolidirati. Prodajne cene definira trg, konkurenčnih, predvsem tujih ponudnikov je iz dneva v dan več, pritiski na donosnost prodaje in posledično prodajne marže so veliki. Tako bo med našimi prioritetami za letošnje leto združevanje nabave, prodaje, financ in računovodstva. Želimo vzpostaviti upravo skupine, v kateri bodo odgovorni za posamezna področja, ne pa kot je bilo do zdaj, ko je večina vodstvenega kadra delovala samo znotraj enega podjetja,« je opisal Gider. S tako organiziranostjo bodo lažje uresničevali začrtano strategijo v vseh podjetjih na vseh ravneh, je prepričan.

GMT je rasel kljub povečani konkurenci, odprli so trgovini v Slovenj Gradcu in Šmarjah pri Jelšah. Adel, ki je v skupini GMT od aprila 2014, je ustvaril 25 milijonov evrov prihodkov, kar je največ v njegovem dosedanjem poslovanju, hrvaški A-NET je prihodkom skupine dodal pet milijonov, SEC Lubes, ki deluje še na trgih nekdanje Jugoslavije in Bolgarije, pa 14 milijonov.

Letos nameravajo skupaj s prenovo informacijskega sistema deset milijonov vložiti v centralno-distribucijski center in skladišče, s čimer bodo uresničili tudi dolgoletne želje po svojem šolskem centru. Nov objekt, ki bo imel 10.000 kvadratnih metrov in bo stal okoli osem milijonov evrov, bodo zgradili v Noršinski ulici v Murski Soboti, februarja bodo vložili dokumente za gradbeno dovoljenje, za uporabo pa naj bi bil na voljo najpozneje decembra letos.

»Del novega distribucijskega centra bo tudi izobraževalna ustanova, v kateri bodo skrbeli za nenehno izpopolnjevanje znanja naših strank in zaposlenih. Ravnokar imamo objavljen razpis za zaposlovanje trenerjev, ki bodo izvajali izobraževanja, sami pa si bodo znanja nabirali po Evropi in ga prenašali s pomočjo simulatorjev, s katerim bomo opremili naš šolski center,« je napovedal Tomaž Gider.

V podjetju potekajo tudi intenzivni pogovori s slovenskimi IKT-podjetji za poslovno informatiko in aprila bodo izbrali tistega, ki bo poskrbel za prenovo poslovno-informacijskega sistema v celotni skupini. Tako naj bi v 20 mesecih prenovili celotno informacijsko podporo v celotni skupini.

Denar za novogradnjo in prenovo informacijskega sistema bodo deloma zagotovili tudi ob podpori bank, »saj je cena zadolževanja trenutno nizka, banke pa želijo sodelovati s podjetji, ki imajo stabilen poslovni model in visoko bonitetno oceno«.

GMT, ki je v letu 2012, ko je bil prepoznan za srebrno gazelo, ustvaril skoraj 46,5 milijona evrov, kar je v primerjavi z letom 2011 skoraj 25-odstotna rast, bo rasel tudi v prihodnje. Kot voda na njihov mlin je tudi nedavna napoved BP, da bodo odpustili 4000 delavcev. GMT je namreč nacionalni distributer BP-jevih znamk maziv in olj za celotno območje nekdanje Jugoslavije in Bolgarije sedmo leto in bo imel kot distributer imel še večji obseg dela. »S tem si lahko prilagajamo pot do trga in strank, kar nam odgovarja, saj tako pride do izraza naša kreativnost pri načrtovanju in prodaji,« poudarja Tomaž Gider. jpš