V zvezi z začetkom gradnje hidroelektrarne (HE) Mokrice kot zadnje v verigi spodnjesavskih elektrarn v lokalni javnosti še vedno kroži precej črnogledih napovedi, med njimi tudi ta, da elektrarne zaradi neposredne bližine meje s Hrvaško in krhanja odnosov med državama sploh ne bodo gradili.

Olje na ogenj govoricam priliva nedavna odločitev vlade, da rok za dokončanje verige zaradi težav z zagotavljanjem denarja zamakne za eno leto, ter dejstvo, da je postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja zaradi čakanja na odločitev Hrvaške glede čezmejnih vplivov trenutno zamrznjen. Ali ga bo bližajoča se pomlad odmrznila, še ni jasno.

Okoljevarstveno soglasje naj bi pridobili spomladi

Koncesionar, družba Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), je na podlagi izdelane presoje vplivov na okolje za HE Mokrice jeseni sprožil postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Kot pojasnjujejo na ministrstvu za okolje in prostor (MOP), je interes za sodelovanje v postopku izrazila tudi Hrvaška, ki je oktobra in novembra lani izvedla javno razgrnitev omenjene presoje. Kot kaže, trenutne politične razmere pri sosedih, ko novi mandatar še ni uspel sestaviti vlade, vplivajo tudi na potek čezmejnega postopka. Glede na trenutno stanje ne more nihče z natančnostjo napovedati, do kdaj bo mogoče pridobiti okoljevarstveno soglasje ter kdaj bo zasajena prva lopata.

»Po konvenciji ESPO je predvideno tako, da mora sosednja država podati svoje mnenje v razumnem roku, tega pa je težko definirati. Za HE Brežice je postopek trajal šest mesecev, toda takrat so pri sosedih imeli vlado,« čakanje na odmrznitev postopkov komentira direktor družbe HESS Bogdan Barbič in dodaja, da zapletov ne pričakujejo, ker je sam postopek enak, kot je bil v primeru HE Brežice.

Finančne konstrukcije za HE Mokrice še ni

Kakor koli, še marca lani objavljen in v junij letošnjega leta umeščen termin začetka gradnje HE Mokrice zagotovo ne drži več. Barbič ocenjuje, da jo bodo v najboljšem primeru začeli graditi v drugi polovici leta 2017. Ob tem velja spomniti, da je bilo v načrtih gradnje leta 2006 zapisano, da bodo celotno verigo dokončali do leta 2015. Na okoljskem ministrstvu na vprašanje o letnici dokončanja verige odgovarjajo, da do uskladitve terminskih planov gradnje tako s strani koncendenta kot koncesionarja ter določitve natančne finančne konstrukcije ni mogoče podati natančnih terminskih načrtov.

Ravno finančna plat gradnje Mokric je tista, ki skrbi bolj kot čakanje na pridobivanje okoljevarstvenega soglasja. Vlada v finančnem razrezu stroškov za leti 2016 in 2017 gradnje HE Mokrice menda sploh nima zajete. Z okoljskega ministrstva smo dobili zgolj podatek, da finančna konstrukcija izvedbe državne infrastrukture v sklopu gradnje HE Mokrice še ni določena. K sreči precej bolje kaže gradnji infrastrukture za HE Brežice, saj javno podjetje Infra trenutno dela s polno paro.

Protipoplavna zaščita po fazah?

Zavlačevanje v zvezi z Mokricami zato toliko bolj skrbi prebivalce poplavno najbolj ogroženih naselij ob Savi in Krki, saj jim vsakoletno zamikanje gradnje infrastrukture, kjer so najpomembnejši protipoplavni nasipi, povzroči veliko škode. Čeprav pripravljalne aktivnosti načrtovanja poplavne varnosti na območju reke Krke potekajo že v sklopu gradnje HE Brežice, je poplavna varnost na območju Krške vasi in Velikih Malenc odvisna tudi od ureditev na reki Savi, ki se bodo izvajale v sklopu gradnje HE Mokrice. »V primeru, da se vse aktivnosti ne bi izvajale sočasno, bo treba izvesti fazni pristop do izvedbe poplavne varnosti, kot je že bil predviden v državnem prostorskem načrtu za obe elektrarni,« pojasnjujejo na okoljskem ministrstvu.

Uskladitev tehnične rešitve poplavne varnosti bodo opravili po potrditvi terminskih planov gradnje infrastrukture za HE Mokrice.