Občani Zlatega polja se združujejo v civilno pobudo, ker se ne strinjajo z izbiro nove lokacije avtobusne postaje župana Boštjana Trilarja. Ob tem so presenečeni nad odzivom predsednice krajevne skupnosti Polje Damjana Piškur, ki pobudi ne pomaga. Odlok o postaji naj bi sprejeli svetniki prihodnji teden, nova rešitev pa je za stanovalce Kidričeve, Gosposvetske in drugih ulic sporna.

V krajevni skupnosti niso našli podpore

V civilni pobudi opozarjajo na nekaj zanimivih okoliščin sprejemanja novega odloka. Ne morejo verjeti, da je bil pred volitvami sedanji župan Trilar odločno proti taki rešitvi, ki jo zdaj ponuja kot najboljšo. Obenem jih čudi, da je bila javna razprava med prazničnim decembrom, še bolj pa jih čudi ravnanje Piškurjeve. »Gospo smo prosili, da bi imeli ta teden javni shod krajanov, a nam ni pomagala in tako se dobivamo po gostilnah. Očitno ji nismo po volji, ker je do zdaj pripravila le sestanek na občini, kjer so nas prepričevali o svoji rešitvi, ki razburja krajane,« trdi Brane Obrulek, ki je na volitvah celo kandidiral na listi Več za Kranj Boštjana Trilarja, zdaj pa je razočaran. »Razumem Piškurjevo, katere mož je pač v službi na občini, da nam ne pomaga, a vseeno bomo vztrajali.«

Tudi Piškurjevo smo povprašali o stališču do nove postaje in civilne pobude, a nismo dobili odgovora. Piškurjeva je predsednica sveta krajevne skupnosti Zlato polje postala, ko je njen mož (prej član Stranke za napredek krajevnih skupnosti, ki je podpirala župana Bogataja) dobil službo na občini in mogel biti več na čelu krajevne skupnosti.

Podreti blok, postaja proč od železnice

Nova rešitev postajo premešča ob Kidričevo cesto, v neposredno bližino dveh osnovnih šol in porodnišnice. Za njeno gradnjo bo treba podreti blok z osmimi stanovanji. Pomembno pa je, da bo nastala možnost gradnje več novih stavb, poimenovanih Severna vrata. Ko smo nedavno župana Trilarja povprašali, ali se je res o tem sestal s Kranjsko investicijsko družbo, je potrdil sestanek z njimi, na njem naj bi se pogovarjali o gradnji še enega trgovskega centra pri montažni dvorani na Zlatem polju, in zanikal, da bi bili znani vlagatelji v poslovni del nove avtobusne postaje.

Med največjimi pomanjkljivostmi sedanje avtobusne postaje je oddaljenost od železniške postaje. Nova lokacija ta problem le še povečuje. »V drugih večjih slovenskih mestih je avtobusna postaja ob železniški, kar je edino logično, Kranj bi ju še bolj oddaljil. Mi smo svoje pripombe oddali tudi ob javni razgrnitvi, a sem prepričan, da bo šele delovanje civilne pobude jamčilo, da nam kdo sploh prisluhne. Nagajanje v domači krajevni skupnosti pa je lahko povod za razmislek, da politika občanov pač ne bo preveč poslušala,« trdi Obrulek in poudarja, da povečano število semaforiziranih križišč in druge novosti prihodnje gradnje dodatno skrbijo krajane.

V Kranju naj bi blizu lokacije nove avtobusne postaje speljali tudi severno obvoznico, ki sodi med prednostne razvojne naložbe. Tudi medmestna železniška povezava (Jesenice–Kranj–aerodrom Brnik–Ljubljana) je nujna za izboljšanje javnega prometa in čistejše okolje. Z nova lokacijo avtobusne postaje bo Kranj eno redkih mest, kjer dodatno ločujejo dve obliki javnega prometa.