V delavnicah so osnovnošolci spoznali gradbene materiale. Lahko so izdelali mozaik iz okruškov pečnic, kroglo iz siporeksa ali ptičjo hišico ter iz kamna izklesali svojo hišno številko. Preizkusili so simulator upravljanja delovnega gradbenega stroja, v računalniški učilnici oziroma projektivnem biroju so z računalniškim programom izdelali notranjo opremo otroške sobe oziroma stanovanja, pri pouku geodetskih predmetov so merili razdaljo z osnovnim geodetskim pripomočkom, teodolitom, pri varstvu okolja pa so na modelih hiš izvedli miniraziskavo toplotnih mostov v odvisnosti od izolacije.

Na šoli se zavedajo, da so dnevi odprtih vrat dobra priložnost za najbolj pristno predstavitev pouka in utripa šole, saj so obiskovalci del rednega učnega procesa in običajnega vsakdanjika. Morda so nekateri pri tako pestri predstavitvi poklicev oziroma programov že našli svojo bodočo srednjo šolo.