V prvi polovici tega tedna pričenjajo na dolenjskem odlagališču Leskovec obdelavo odpadkov z območja dvanajstih občin. Z najetimi stroji bo novomeški Cerod sam iz mešanih komunalnih odpadkov izločal tiste, ki jih je mogoče oddati v sežig, za odvoz preostalih pa bo poskrbelo na razpisu izbrano podjetje Publicus. To bo odpadke odpeljalo v biološko stabilizacijo, preostanek pa pripeljalo nazaj v Leskovec.

Kot poudarja direktor Ceroda Albin Kregar, gre za začasno rešitev, dokler ne bo v Leskovcu zgrajen celovit obrat za mehansko biološko obdelavo (MBO), seveda v bistveno manjšem obsegu od neslavno propadlega in skoraj 30 milijonov evrov vrednega projekta Cerod 2.

»To je najoptimalnejša začasna rešitev«

Znano je, da je treba od 1. januarja 2016 vse mešane odpadke pred odlaganjem primerno obdelati. Ker se dolenjskim, posavskim in belokranjskim občinam več let ni uspelo dogovoriti o gradnji lastnega obrata MBO, je moral Cerod zdaj najti drugo možnost. Kregar meni, da je izbrana najoptimalnejša in cenovno najugodnejša začasna rešitev. Ali bo kakor koli vplivala tudi na zneske na položnicah, ta trenutek še ni jasno, pravi. »Pred nami je priprava elaborata za oblikovanje cen, o čemer se bomo najbrž pogovarjali na seji sveta županov sredi februarja.«

Občine bodo do takrat preučile ponudbo o obdelavi odpadkov. Za zdaj je jasno le, da pri predlagani rešitvi ne bosta sodelovali občini Krško in Kostanjevica, saj jima jo že zagotavlja »domači« Kostak, na odlagališču v Leskovcu bi tako zgolj odlagali preostanek odpadkov. Bodo pa predloge začasne obdelave zlasti temeljito preučili v Šentjerneju. Po besedah župana Radka Luzarja ti niso taki, kot bi si želeli, torej jasni in nedvoumni. Lahko se zgodi, da se bo Šentjernej umaknil tudi iz projekta gradnje obrata MBO.

Zahtevajo rešitev izcedne vode in smradu

»Ne pristajamo na gradnjo obrata MBO, dokler nista rešena problema izcedne vode in smradu. Del deponije je na našem območju, pa ne dobivamo zato nikakršne rente. Nižje od deponije so naši vodni viri in bojimo se, da bi jih izcedna voda z odlagališča onesnažila. Čez ekologijo ne gremo,« je odločen Luzar. Dodaja, da že zbirajo ponudbe za obdelavo odpadkov.

Po Kregarjevem mnenju je gradnja lastnega obrata MBO dolgoročno najbolj smiselna in najučinkovitejša rešitev. »Preigravamo različne tehnologije in možnosti optimizacije. Nazadnje smo govorili o investiciji okoli 8,5 milijona evrov, ki je predvidevala obdelavo 22.000 ton odpadkov občin pogodbenic ter 3500 ton odpadkov iz drugih občin. Toda zdaj bo treba upoštevati še napovedane odstope občin.« Po Kregarjevem mnenju bi se dalo »z zelo složnim sodelovanjem« objekt zgraditi v 18 do 20 mesecih.