Več stavb v središču Portoroža dobiva nove lastnike. Objekt nasproti hotela Kempinski je že pred leti kupil koprski gradbinec Ante Guberac, do nedavnega tesno povezan s koprskim županom Borisom Popovičem, ki je tja poskušal preseliti igralniško dejavnost, vendar sta se temu odločno uprli krajevna skupnosti in piranska občina, ki nista dovolili prenosa igralniške koncesije. Drugi niz objektov tik ob portoroški plaži je pred meseci od Mercatorja kupilo koprsko zlatarsko podjetje Edison Trade v lasti družine Pavlovski, tretji niz objektov, ki ga ima od leta 2010 v najemu družina portoroškega podjetnika Vejsila Hota, pa je zdaj spet naprodaj. Prodaja jih NLB Leasing oziroma podjetje Pro-Rem.

Stara Oljka ni naprodaj

Gre za deset trgovin in gostinskih lokalov, med katerimi pa ni restavracije Stara Oljka. »Stara Oljka ni del pogodbe z NLB Leasingom, saj smo jo že odkupili,« pojasnjuje Vejsil Hot. Dodaja, da mu ni povsem jasno, zakaj je NLB Leasing sploh objavil prodajo nepremičnin, saj imajo kot najemniki možnost dokončnega odkupa objektov do konca meseca maja, poleg tega pa imajo tudi predkupno pravico, če jim odkup pravočasno ne bi uspel in bi se potem morda pojavil kak nov kupec. »Res so hudi časi in ni nam lahko. Ampak obveznosti do NLB Leasinga redno poravnavamo, brez dneva zamude. Prepričan sem tudi, da bomo našli način, da bomo do konca meseca maja, tako kot nam to nalaga pogodba, po dogovorjeni ceni tudi dokončno odkupili prvi sklop nepremičnin, do maja prihodnjega leta pa še drugi sklop,« pravi Vejsil Hot. Po pogodbi, ki nam jo je pokazal, lahko njihovo podjetje Ksene del objektov do konca letošnjega maja odkupi za 750.000 evrov, drugi del pa do konca maja prihodnje leto za poldrugi milijon evrov. Pri tem Hot opozarja, da bi vsak morebitni novi kupec moral njegovemu podjetju Ksene povrniti tudi vsa vlaganja. Ta znašajo okoli 200.000 evrov.

Da so nepremičnine, ki jih prodajajo, zasedene z najemnikom, potrjujejo tudi v agenciji Pro-Rem, kjer pojasnjujejo, da jih kot takšne tudi prodajajo. Tako cena kot plačilni pogoji so stvar dogovora s kupcem. Na naša vprašanja, zakaj prodajajo nepremičnine in ali sedanji najemnik redno poravnava mesečne obroke, niso želeli odgovoriti, ker podrobnosti o konkretnem poslu ne morejo razkrivati.

Vsi bi nove vsebine v Portorožu

Vejsil Hot je za omenjene objekte leta 2010 podjetju Istrabenz Turizem odštel 4,9 milijona evrov, del financiranja pa so uredili prek NLB Leasinga. V tistem času je Istrabenz Turizem za dobre tri milijone prodal tudi nepremičnine nasproti hotela Kempinski, in sicer koprskemu gradbincu Anteju Gubercu, čeprav so po prostorskih aktih tisti objekti predvideni za rušenje. Guberac rušenju seveda ni naklonjen in želi v objekte prinesti nove vsebine. Novo vsebino oziroma kakovost ponudbe želi v Portorožu tudi družina Pavlovski, ki je za približno milijon evrov od Mercatorja odkupila objekte, vendar se je hkrati zavezala, da bo sedanjim najemnikom še nekaj let pod istimi pogoji omogočala opravljanje dejavnosti. Da se nepremičninam v tretjem nizu objektov ob portoroški plaži ne misli kar tako odreči, čeprav jih NLB Leasing prodaja, trdi tudi Vejsil Hot, ki namerava do prihajajoče turistične sezone v njih odpreti še en gostinski lokal, ribjo kantino. »Lokal je skoraj že končan in resnično upam, da ga bomo lahko odprli še pred sezono, da bomo z njim obogatili ponudbo v Portorožu,« pravi Hot.

Pri vsem tem pa strategija razvoja središča Portoroža ostaja nejasna, bolj klavrna pa je tudi ponudba.