Nedokončanemu poslovno-stanovanjskemu objektu v strogem središču Mengša se, kot kaže, s prenosom lastništva na slabo banko po skoraj desetletju vendarle obetajo lepši časi. »Nepremičnina je že v prodaji. V začetku februarja, ko se izteče prvih 60 dni od objave, bomo pregledali morebitne ponudbe in če bo katera izmed njih sprejemljiva, bomo nepremičnino prodali. Sicer bo DUTB objekte najverjetneje dokončala in jih ponudila trgu,« so pojasnili na slabi banki, kamor so bile po dolgotrajni sodni poti prenešene terjatve do družbe MTB Invest, ki so bile zavarovane z omenjenim poslovno-stanovanjskim objektom.

Projekt bodo reševali dvofazno

Ob tem so znova pojasnili, da niso sami odločali ne o tem, katere terjatve bodo prenesene iz bank na slabo banko, niti določali njihove vrednosti.

Družba MTB iz Maribora je na zadnji dražbi svoj propadli projekt pred dvema letoma prodajala za 4,6 milijona evrov. Stečajna upraviteljica Ksenija Toplikar Zorn je takrat povedala, da jim je zmanjkalo denarja celo za varovanje objekta, v katerega so redno vlamljali. Zmanjkalo jim je tudi sredstev za tekoče vzdrževanje, z zaščitene Kančeve hiše pa je na glavno mestno prometnico nevarno odpadal še omet in tako njihovim težavam ni bilo videti ne konca ne kraja.

Ker projekt omogoča pridobitev uporabnega dovoljenja v dveh fazah, bo zdaj tudi DUTB projekt poskusila rešiti v dveh korakih, so razkrili del dogovorov z novimi lastniki na občini Mengeš. Dodali so, da bo po dogovorih DUTB najprej poskrbela za delno dokončanje in obnovo stavbe, hkrati pa iskala kupca za nakup celotnega projekta in ločeno trgovskega dela. Če kupcev ne bodo našli, so obljubili, da bodo projekt končali in financirali sami, dodajajo na občini, kjer so se nove soseske pred osmimi leti zelo veselili. Takratni in zdajšnji župan Franc Jerič je med drugim napovedoval, da bo novi lastnik v pičlem letu povsem spremenil »sramotno propadajoč videz enega osrednjih predelov občine, ki je bil za nas Mengšane včasih že kar boleč«. Dejal je, da bo v sklopu projekta ta revitaliziral celotno območje opuščenih in polna tri desetletja propadajočih industrijskih objektov starega Traka in Ete v osrčju mesta. Hkrati naj bi obnovil tudi zaščiteno Kančevo hišo in na koncu uredil še novo prečno prometno povezavo med Glavnim trgom in ulico Zavrti. Med prenovljeno Kančevo hišo in Domom počitka na severnem robu območja ter novim objektom pa naj bi tako nastal še nov trg s parkovno ureditvijo in obnovljenim Staretovim vodnjakom, ki bi bistveno izboljšal tudi bivalne razmere stanovalcem sosednjega Doma počitka.

Kupcev se kar tare

A se napovedi niso uresničile, Mengšani pa so namesto obljubljenega trga, trgovskega središča in še petih lokalov v pritličju, osemdeset stanovanj v štirih etažah ter 178 parkirišč v kletni etaži dobili nedokončan objekt in še bolj razsuto Kančevo hišo. Zato je danes župan skromnejši. Želi si, da bi DUTB uspelo objekte čim prej prodati ali končati in občanom v strogem središču mesta še letos končno zagotoviti vsaj trgovino, ki jo močno pogrešajo. »V krogu 600 metrov okrog prihodnje trgovine namreč živi kar 3600 občanov, ki nimajo druge trgovine v bližini,« poudarja župan in dodaja, da je zaradi tolikšnega števila kupcev tudi zanimanje trgovcev precejšnje. Kot še pravi, bo urejen objekt z njihovih ramen odvzel še eno skrb, saj je nedokončan objekt kljub zaščiti zelo mikaven za doživetij željne osnovnošolce, ki se ne zavedajo morebitnih nevarnosti zadrževanja na tem območju. Propadajočo Kančevo hišo pa so začasno vendarle zaščitili do mere, da mimoidočim ni več nevarna, še pove župan. Hkrati so na občini pojasnili tudi, naj bi se na pogovorih z DUTB in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije pogovarjali tudi o tem, da bo DUTB v sklopu dokončanja stanovanjskega dela projekta podala na zavod vlogo za spremembo projekta Kančeva hiša in pripravila strategijo in popis del za dokončanje tega dela kompleksa.