Padla je odločitev o tem, kam bodo vsaj leto dni odvažali večino gorenjskih mešanih odpadkov. Posel je dobilo jeseniško podjetje Jeko-in, kar pomeni, da bodo odpadki končali na odlagališču Mala Mežakla, ki je po zaprtju Tenetiš pred leti in Kovorja letos edino primerno odlagališče na Gorenjskem.

Kranjska odločitev je pomembna, ker pomeni košarico Ljubljani oziroma njenemu centru za predelavo odpadkov, kamor bodo od aprila odvažali odpadke iz občine Cerklje, kjer so že poudarili, da je to ceneje od trenutnih cen v Kranju in okolici. Po podatkih, ki jih je posredovalo javno podjetje Komunala Kranj, so se odločili za 5 evrov cenejši odvoz mešanih odpadkov (119 evrov za tono), Jeseničani pa so ponudili tudi boljše logistične pogoje. Ni skrivnost, da so v nekaterih občinah (Naklo) bili na strani Jeseničanov, odločilen pa je bil seveda glas večinske lastnice, to je Mestne občine Kranj.

Gre za 10.000 ton odpadkov na leto, kar pomeni milijonski posel za Jeko-in. Ravnanje z odpadki je podjetju Komunala Kranj lani prineslo 350.000 evrov izgube prav zaradi prepoznih podražitev in slabega odziva na spremenjene pogoje prekladanja odpadkov v Kranju zaradi zahtev krajanov Drulovke in Orehka. Prepričani so, da so že zmanjšali stroške z boljšim poslovanjem, Komunala Kranj kot celota izgube nima. Nova odločitev o odvozu bo veljala do sklenitve koncesije, v enem letu pa bodo tako privarčevali 90.000 evrov zaradi izbire cenejše ponudbe. Tudi pri odločitvi v prihodnje bo koncesionar postal tisti, ki bo ponudil stabilne in najnižje cene. Sedanja odločitev pa za prebivalce Kranja in okolice še ne pomeni znižanja cen. Če dejanske cene od zaračunane odstopajo za več kot 10 odstotkov, se ta lahko spremeni. O tem pa odločajo občinski sveti.

Dober posel za jeseniško komunalo

Pogodba za odvoz odpadkov iz Kranja še ni podpisana, pravi direktor jeseniškega podjetja Jeko-in Uroš Bučar. Lani so na deponiji Mala Mežakla odložili skupaj 28.500 ton odpadkov, dovoljenje imajo za 32.000 ton na leto. Trenutno je 40 odstotkov prostornine deponije še nezapolnjene, vendar pa v letošnjem letu zaradi zaostrenih predpisov načrtujejo, da bo na njej končalo zgolj 22.000 ton odpadkov. Kot pojasnjuje Bučar, zaostrena zakonodaja zahteva več mehanskega izločanja odpadkov, ki jih bodo obdelali v centru za ravnanje z odpadki.