Od ideje, ki so jo na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo dobili ob opravljanju lastnih poskusov z vplivom deroče vode in ovir v njej na rečno strugo, do izvedbe poskusa v Hiši eksperimentov je preteklo leto dni. Da voda nemoteno teče med stebrički in po pesku v stekleni strugi, je bilo treba natančno načrtovanje. Vsak eksperiment je namreč narejen v hiši z lastnim znanjem in je potemtakem edinstven – hkrati je prilagojen za množično uporabo in dolgotrajno delovanje.

»Zelo sem zadovoljen, kako je uspelo. Eksperiment je izdelan perfektno,« je bil zadovoljen dekan fakultete za gradbeništvo in geodezijo Matjaž Mikoš. Tudi sam se je poigral z napravo in prikazal, kako voda mimo različnih ovir prenaša rečno dno in kakšne vzorce pri tem ustvarja. »Gradbeništvo je v Sloveniji v zadnjih letih v zelo slabi luči. To se pozna tudi na vpisu študentov. Po oglaševalskih spotih in plakatnih akcijah smo ugotovili, da je učinek najboljši, ko ljudje lahko sami preizkusijo in na lastne oči vidijo, kako deluje gradbeni poseg. Tudi študenti se najbolje učijo tako, da sami preizkušajo stvari in vidijo, kakšni procesi potekajo v naravi. Promocijo smo vsekakor postavili v pravo okolje, dolgoročno pa s tem prispevamo k prepoznavnosti gradbeništva in znanosti nasploh,« je pojasnil motiv za sodelovanje.

Ministrico za izobraževanje, znanost in šport Majo Makovec Brenčič, ki bi morala slavnostno odpreti nov eksperiment, je zamenjal državni sekretar Tomaž Boh. »Za družbo učečih in ustvarjalnih posameznikov formalno izobraževanje ni več dovolj. Takšno spontano sodelovanje kot sta ga pokazali ti instituciji, ena formalna in druga neformalna, je zato zelo pomembno. Hkrati pa spodbuja radovednost pri mladih in jih s tem motivira za učenje in razvoj intelektualnega potenciala,« je povedal. Za konec pa še obljubil, da se bodo v prihodnje potrudili Hiši eksperimentov zagotoviti tudi boljše pogoje za delo. žb