Vseh osem kandidatov, ki so se prijavili na razpis za mesto direktorja novomeškega zdravstvenega doma, ustreza razpisnim pogojem, nam je potrdil predsednik sveta zavoda Ivan Kralj. O imenih ni želel govoriti, dejal je le, da med njimi ni dr. Vide Čadonič Špelič, sicer direktorice novomeške občinske uprave. Njeno ime se je namreč med možnimi kandidati pojavilo že novembra lani, ko je bilo jasno, da dotedanja direktorica dr. Milena Kramar Zupan odhaja na vodilno mesto novomeške bolnišnice.

Po naših neuradnih podatkih se je na razpis prijavil Janez Bauer, svetovalec za ekonomiko in trženje na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Kandidira Suzana Galič, ki že ima izkušnje z vodstvenih mest tovrstne ustanove, saj je bila vrsto let pomočnica direktorice zdravstvenega doma Trebnje. Novo delovno mesto si, kot kaže, želita direktor občinske uprave Žužemberk Jacques Gros ter Tomaž Gruden, prokurist v novomeškem podjetju STV plus, prej direktor straškega podjetja Gimpex.

Od zdravnice do direktorja Agencije za šport...

Potem ko je neuspešno kandidiral za generalnega direktorja Onkološkega inštituta Ljubljana, se za vodilno mesto v zdravstvenem domu poteguje tudi Dušan Harlander, vodja novomeškega oddelka za okolje in zdravje pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, prej dolgoletni direktor novomeškega Zavoda za zdravstveno varstvo. Kandidaturo so oddali tudi nekdanja direktorica novomeške enote zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Suzana Jarc, zdaj zaposlena na ZZZS v Ljubljani, specialistka splošne medicine Alenka Simonič, zdaj strokovna vodja zdravstvenega doma, in Srečko Vovko, direktor novomeške Agencije za šport.

Dvanajstčlanski svet zavoda, ki ga sestavlja osem predstavnikov občin ustanoviteljic (od tega trije iz novomeške občine), trije predstavniki zaposlenih in predstavnica novomeške enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, naj bi kandidata izbral prihodnji teden. Kot je povedal Kralj, bodo imeli kandidati po pet minut na voljo za predstavitev vizije razvoja zdravstvenega doma, nato pa še po deset minut za vprašanja članov sveta zavoda. Soglasje k imenovanju izbranega kandidata morajo nato dati še občinski sveti občin ustanoviteljic.