O predlogu novele zakona o medijih, ki je že večkrat dvignil veliko prahu v strokovnih krogih, bo danes odločal parlamentarni odbor za kulturo. Kot je znano, je glasbenike, medijske ustvarjalce in celo uslužbence agencije za komunikacijska omrežja in storitve najbolj razburila predlagana ureditev glasbenih kvot in njihovega nadzora.

Po mnenju generalnega sekretarja Slovenskega glasbenoinformacijskega centra Petra Baroša bi morala država kvotni sistem razčleniti na način, ki bo dolgoročno stimulativen za produkcijo kakovostne glasbe. Po njegovih besedah gre namreč za nujni pogoj, ki pa ni zadosten. »Nova glasba in mladi glasbeniki se morajo pojavljati v medijskem prostoru.«

Ministrstvo bo pripravilo evidenco

Ministrstvo za kulturo, ki z novelo »še nima ambicij po celovitem urejanju medijskega področja«, zahteva, da mora biti najmanj polovica deleža slovenske glasbe predvajana med 6. in 22. uro (dnevni delež za komercialne medije znaša 20 odstotkov, za programe RTV Slovenija pa 40 odstotkov). Nadalje določa zahtevo, da mora biti najmanj 70 odstotkov slovenske glasbe, predvajane med 6. in 22. uro, izključno ali večinsko v slovenskem jeziku. »S tem ukrepom želimo zaščititi slovenske poslušalce, da bodo lahko v minimalnem deležu poslušali glasbo tudi v slovenskem jeziku,« pravijo na ministrstvu. Z novelo zakona tudi določajo, da mora vsaj četrtino dnevnega deleža predstavljati glasba, prvič predvajana pred največ dvema letoma. Vendar ta obveznost ne bi veljala v času, ko bi bilo v javni evidenci, s katero bi upravljalo kulturno ministrstvo, na voljo manj kot 100 tovrstnih skladb.

Program finančne stimulacije?

Po mnenju poslanca Janija Möderndorferja bi se moral 20-odstotni delež slovenske glasbe predvajati med 6. in 18. uro, »pri čemer bi morala vsaj polovico deleža predstavljati nova glasba, vsaj četrtino pa glasba mladih in manj uveljavljenih izvajalcev«. V svojem amandmaju predlaga tudi finančna nadomestila za programe, ki presegajo omenjene kvote. »Ta sredstva bi se lahko porabila izključno v namen spodbujanja in rasti kakovosti slovenske glasbe. Bodisi za sredstva za glasbenega urednika bodisi za oddaje, ki promovirajo kakovostno, žanrsko raznoliko sodobno slovensko glasbo,« predlaga Möderndorfer.

Poslanska skupina SDS predlaga, da bi morali programi 20-odstotni delež slovenske glasbe predvajati v dveh intervalih: med 6. in 22. uro ter med 22. in 6. uro. Vsaj polovico teh deležev pa bi morala predstavljati glasbena produkcija, ki je mlajša od pet let.