V občini Cerklje, solastnici Komunale Kranj, bodo občani od aprila položnice za svoje odpadke plačevali ljubljanski Snagi. Po besedah župana Franca Čebulja bodo tako položnice pri njih znatno nižje kot položnice v Kranju in okolici, kjer jih je večja podražitev zadela pred koncem minulega leta.

V občini Cerklje niso pristali na logiko, da se vse napake in zgrešene odločitve naprtijo občanom, in so raje poiskali cenejšo rešitev. »Vsekakor si v Ljubljani prizadevajo, da bi v okviru zmogljivosti zbrali oziroma v svojem centru predelali čim več odpadkov, ker je to ceneje za vse. Tako v Cerkljah pod Krvavcem ne bomo plačevali več kot v Ljubljani,« trdi župan, ki je na napake Komunale Kranj opozarjal dalj časa.

Lastniki komunale, kjer ima večinski, 65-odstotni delež mestna občina Kranj, se bodo danes znova sestali. Pri odločanju o tem, kje bo podjetje predelovalo odpadke, bo kajpak imela kranjska občina, tako zaradi količine odpadkov kot vpliva prek lastništva, eno pomembnejših vlog. Kranjski župan Boštjan Trilar nam je včeraj sicer zaupal, da bodo sprejeli lastniki komunale dokončno odločitev prav danes, a ob tem ni pojasnil, za kakšno rešitev se bodo kot največji lastniki komunale zavzemali. Je pa že ob zadnji podražitvi poudaril, da njegovi predhodniki razmer v komunali zaradi političnih interesov niso pravočasno urejali.

V Cerkljah bodo tako občani še naprej plačevali vsaj tretjino manj kot v občinah, kjer bo za odpadke še naprej skrbela kranjska komunala. Ker je od začetka meseca zaprto odlagališče Kovor v Tržiču, imajo gorenjski župani na voljo pravzaprav preprosto odločitev. Smeti lahko odvažajo na odlagališče Mala Mežakla v občini Jesenice ali pa v Ljubljano, kjer imajo moderen center za predelavo odpadkov. Prav neuspešna gradnja takega centra v Kranju je ena izmed žalostnih zgodb urejanja ekoloških problemov. Med te zagotovo sodi tudi zaprtje odlagališča pri Tenetišah, kar je dolgoročno sprožilo težave z odpadki v celotni regiji.

Današnja odločitev županov bo imela seveda tudi finančne posledice. Po neuradnih podatkih naj bi se v Naklem nagibali k odvažanju smeti proti Jesenicam. Župan Marko Mravlja naj bi se namreč zbal posledic, ki bi nastale, če bi se izkazalo, da na zgornjem Gorenjskem občani plačujejo manj za to storitev. V poslu s smetmi pa hkrati vidi tudi regijsko priložnost.

Nobenega dvoma ni, da bi lahko združene občine solastnice Komunale Kranj dosegle ugodnejše cene kot razdrobljene občine. Pozivi k vodilni vlogi mestne občine Kranj v regiji pa so ob tem brez zgodovinske podlage: prav v Kranju so namreč neuspešno skušali zgraditi center za ravnanje z odpadki, prehitro zaprli vzorno urejeno odlagališče Tenetiše in v komunali kadrovali na vodilnih mestih po politični pripadnosti. Tako Kranju ni uspelo v letu in pol urediti niti ustreznega prostora za pretovor oziroma razvrščanje odpadkov, potem ko od leta 2014 tega ne smejo več početi ob čistilni napravi v kanjonu Zarica.