Zimski čas je primeren za razmislek o vrtu in o tem, kako bi vrt obdelovali v prihodnje. Neke vrste vrtna samorefleksija. Pa tudi čas, da razširimo svoje vrtno znanje in se vsaj v teoriji naučimo kaj novega, kar bi lahko uporabili spomladi. Trenuten velik trend v ekološkem vrtnarstvu so efektivni mikroorganizmi. Za tem terminom stoji cela znanost in zimski počitek je ravno dovolj dolg, da preučimo te efektivne mikroorganizme ali EM.

Celoten koncept efektivnih mikroorganizmov je nastal v osemdesetih letih preteklega stoletja, ko je japonski profesor Teruo Higa z univerze Ryukyus na Okinavi po dvajsetih letih raziskovanja razvil koncept »prijateljskih mikroorganizmov«. Opisal je okoli osemdeset mikroorganizmov, ki dobro vplivajo na razgrajevanje organskih snovi v gnojila. Teorijo je razdelal tako, da je trdil, da v vsaki zemlji obstajajo tri vrste mikroorganizmov: pozitivni, negativni in spremenljivi. Pozitivni vplivajo na regeneracijo prsti, negativni na degeneracijo. Trdil je, da z vnašanjem mikroorganizmov lahko spremenimo razmerje med pozitivni in negativnimi mikroorganizmi v prid pozitivnih, ki pospešijo antioksidacijo, in s tem izboljšamo kvaliteto prsti. Boljša prst pa pomeni boljšo rast rastlin, ki so tudi bolj odporne proti različnim škodljivcem in ekstremnim vplivom okolja. Zato je profesor razvil mešanico mikroorganizmov, ki jih je poimenoval efektivni mikroorganizmi, in s katerimi lahko izboljšamo prst. Vsi mikroorganizmi v mešanici so naravni, med njimi so kvasovke, fotosintezne bakterije, bakterije mlečnokislinskega vrenja. Veliko teh mikroorganizmov je že bila poznanih v živilski tehnologiji in medicini, profesor Higo pa jih je prenesel v vrtnarstvo in ustvaril popolnoma naravno gnojilo.

Mešanica za bohoten vrt

Najbolj znana mešanica njegovih mikroorganizmov je poznana pod oznako EM-1 in kot taka je v prodaji v vrtnih centrih, specializiranih za organsko vrtnarstvo. Prav tako so mikroorganizmi v zadnjem času v uporabi pri recikliranju oziroma kompostiranju bioloških odpadkov. Poskusno so jih uporabili tudi pri čiščenju s fekalijami onesnaženih vod, recimo po poplavah v Bangkoku leta 2011. Začeli so jih uporabljati tudi v poljedelstvu, vinogradništvu in sadjarstvu, ribogojništvu, čebelarstvu pa tudi v kozmetiki v šamponih in tudi v gospodinjskih čistilih.

Za trditev, da je ta kombinacija efektivnih mikroorganizmov spodbudna za rast, sicer ni nobenih znanstvenih potrditev, saj do sedaj ni bila narejena nobena obširna znanstvena raziskava, ki bi potrdila teorijo profesorja Higa. Ne glede na to so vrtnarji in kmetje v praksi nad mikroorganizmi navdušeni. Denimo najbolj znana hrvaška televizijska vrtnarka Kornelija Benyovsky Šoštarić je bila navdušena nad uporabo mikroorganizmov, saj je bil njen vrt tudi v lanski poletni suši strahovito bohoten in pridelek obilen. Kombinacija efektivnih mikroorganizmov je primerna tako za zelenjavni kot cvetlični vrt. Vrtnarji poročajo, da recimo zelo dobro pospešuje cvetenje vrtnic. Uporaba efektivnih mikroorganizmov je preprosta. Tekočino koncentrata EM1 je treba zmešati z melaso sladkornega trsa in vodo, mešanico pustiti teden dni, da fermentira, nato pa z njo poškropimo tla in rastline. Mešanico EM1 uporabljamo kot gnojilo. Obstajajo pa tudi drugačne kombinacije efektivnih mikroorganizmov, ki jih lahko uporabljamo kot zaščito pred plesnijo, in take, ki jih uporabljamo za pospešeno kompostiranje.