Po Mariboru, ki je prve korake k participativnemu proračunu že naredil, naj bi ga dobili tudi v Novi Gorici. Na pobudo svetniške skupine Goriška.si je mestni svet županu Mateju Arčonu predlagal, naj ustanovi delovno skupino, ki bo takšno neposredno obliko sodelovanja občanov pri razporejanju občinskega denarja uvedla tudi na Goriškem. Župan temu ni nenaklonjen. Po njegovem prepričanju bi takšen proračun lahko dobili že prihodnje leto. »V letošnjem letu bomo oblikovali delovno skupino, ki bo preučila podrobnosti uresničitve participativnega proračuna. Skupina bo preverila različne možnosti, od oblikovanja participativnega proračuna v krajevnih skupnostih do tega, da bi določeno vsebinsko področje oblikovali participativno. Takšno področje bi na primer lahko bilo urejanje zelenih površin v mestu,« pojasnjuje Arčon.

Participativni proračun, pri katerem občani sami odločajo, kam bo šel del za naložbe namenjenega občinskega denarja, sicer ni Arčonova ideja. Na Goriškem jo je v svojem predvolilnem boju zagovarjal njegov protikandidat, mladi podjetnik Luka Manojlovič. V mestnem svetu njegove ideje zastopajo štirje svetniki v skupini Goriška.si, ki so bili do Arčonovega sestavljanja občinskih proračunov doslej kritični, tokrat pa so prvič pozitivno naravnani. »S tem uresničujemo eno temeljnih točk svojega programa z lokalnih volitev 2014, Mestna občina Nova Gorica pa stopa na pot uvrstitve med najnaprednejša svetovna mesta na področju uvajanja mehanizmov neposrednega vključevanja ljudi v odločanje o skupnih oziroma javnih zadevah,« pojasnjujejo v svetniški skupini Goriška.si. Prepričani so, da se s takšnim načinom financiranja dviguje kakovost bivanja v skupnosti, omejujejo se možnosti izvedbe dragih projektov brez podpore občank in občanov, več pozornosti bo posvečene podeželju, zmanjšala pa se bo tudi možnost korupcije. no