Kaže, da se je z božično številko od Kamničanov poslovilo vsem dobro znano občinsko glasilo Kamniški občan, ki so ga na svoje domove brezplačno prejemali polnih 53 let. Sprva so ga izdajali na občini, zadnji dve desetletji pa v podjetju Bistrica, kjer so blagovno znamko zaradi nezainteresiranosti občine tudi zaščitili. »Takšen, kot je bil, Kamniški občan nikoli več ne bo, saj brez podpore občine, ki je nedavno na lastno pest na vrat na nos ustanovila novo občinsko glasilo, sami brezplačnika v takšnem obsegu ne bomo zmogli izdajati,« je pojasnila solastnica podjetja Bistrica Anita Mejač in dodala, da je občan zašel v stisko zaradi nenadne bolezni urednice Saše Mejač, ki je že več kot leto dni na bolniški.

Zaradi bolezni so morali v Bistrici v soglasju z občino izdajanje glasila pred dobrim letom začasno prenesti na podizvajalca – Gorenjski glas, ki je Kamniškega občana izdajal dvakrat na mesec vse do božiča, ko se je iztekla petletna pogodba med Bistrico in občino. In čeprav so v podjetju pričakovali, da se bodo z občino dogovorili za podaljšanje, naj vabila na pogovor ne bi dočakali. Še več, Mejačeva je dejala, da je za ustanovitev novega občinskega glasila, ki ga bo izdajal Gorenjski glas, povsem slučajno izvedela od znancev. Na občini so zatrdili, da so se poskušali z njimi dogovoriti tudi za brezplačen prenos blagovne znamke, a je Mejačeva tudi to zanikala: »Nihče nas ni povabil na nikakršen pogovor!«

Razpis je bil javen

»Občina Kamnik je objavila novo naročilo za izbiro izvajalca na portalu javnih naročil, in sicer lani oktobra,« je pojasnila Janja Zorman Macura z občine. Dodala je, da so prejeli dve ponudbi, poleg izbranega Gorenjskega glasa je ponudbo poslal še Salomon. »V razpisni dokumentaciji kot merilo za izbiro ni bila le cena, ampak tudi programska in oblikovna zasnova,« je še pojasnila Zorman-Macurova in nadaljevala, da jim občanov in svetnikov o spremembi izdajatelja in imena glasila ni bilo treba obveščati, saj je oboje v pristojnosti župana. In ker jim dosedanji izdajatelji niso želeli predati blagovne znamke, ki je bila na začetku občinska, a jo je zaradi nezainteresiranosti občine pred leti kot svojo zaščitilo podjetje Bistrica, so se odločili, da bo najbolj racionalno in gospodarno, da kar sami zaščitijo novo ime glasila. »Odločili smo se za ime Kamničan-ka, saj pooseblja ravno uporabnike oziroma prejemnike časopisa, torej občanke in občane Kamnika,« so povedali na občini in dodali, da je občinska uprava sama izbrala ime, obliko in barvo logotipa, za izdelavo izbrala najugodnejšega ponudnika in hkrati znamko tudi zaščitila.

Kamničan-ka bo prišla 15. januarja

Pogodbo z Gorenjskim glasom so podpisali predzadnji dan lanskega leta, nova številka občinskega glasila Kamničan-ka pa bo na kamniške domove potrkala 15. januarja. »Novi občinski časopis Kamničan-ka bo postregel z aktualno vsebino izpod peresa izkušenih novinarjev, oblika bo ostala enaka, saj ste jo bralke in bralci navajeni, postregla pa bo tudi z nekaj novostmi, predvsem pa z bogatejšo vsebino,« bralcem obljubljajo na občini. Na Gorenjskem glasu pa so dodali, da je Kamničan-ka nov časopis, ki bo v nakladi 17.100 izvodov izhajal dvakrat na mesec na 16 straneh in bo imel ob pomembnih kamniških dogodkih (Kamfest, Narodne noše, Kam čez poletje, občinski praznik, Kamnik decembra) še pet prilog. Vsa gospodinjstva v občini ga bodo prejemala brezplačno, brezplačno pa ga bodo distribuirali tudi v nekaj sosednjih krajev in ob večjih prireditvah po vsej Gorenjski,« je napovedala direktorica Gorenjskega glasa Marija Volčjak. Urejala ga bo Kamničanka Jasna Paladin, ki je zaposlena v Gorenjskem glasu, zanimanja za sodelovanje pa je veliko, so še povedali v uredništvu. V občinskem proračunu so za sofinanciranje občinskega časopisa letos zagotovili 50.580 evrov. Po prejšnji pogodbi jih je 20 številk občinskega glasila stalo brez DDV dobrih 41 tisočakov, z novo pogodbo pa bo Kamničane 22 številk stalo brez DDV dobrih 45 tisočakov.