Nekdanji državni sekretar na notranjem ministrstvu Damjan Lah odšteva dneve do 21. januarja, ko bo zastaral primer, zaradi katerega je bil konec novembra obsojen na enoletno pogojno zaporno kazen. A do pravnomočnega sodnega epiloga ne bo prišlo, saj mu ljubljansko okrajno sodišče še vedno ni uspelo vročiti sodbe. Glede na podatke, kje vse in na kakšne načine so ga iskali, težko rečemo, da se niso trudili. A se je Lah očitno še bolj.

Križi in težave z vročanjem

Naj spomnimo, da je bil 26. novembra lani obsojen zaradi zlorabe uradnega položaja pri najemu stavbe za Nacionalni preiskovalni urad v ljubljanski Dimičevi ulici. Dobil je enoletno zaporno kazen s pogojem, da mu ne bo treba za rešetke, če v petletni preizkusni dobi ne zagreši novega kaznivega dejanja. Za štiri leta so mu tudi prepovedali opravljanje vsakega poklica, ki predstavlja izvrševanje javne funkcije. Na razglasitev sodbe ga ni bilo, zato so mu še istega dne zapisnik z izrekom sodbe in poukom o možnosti pritožbe priporočeno poslali na vse njegove prijavljene naslove, iskali pa so ga tudi s pooblaščenimi vročevalci.

Od Maribora do Bosne

Po mnogo neuspelih poskusih je Damjana Laha pošta dosegla 12. decembra. Ko so tri dni pozneje dobili njegovo napoved pritožbe, so mu takoj poslali sodbo s širšo obrazložitvijo. Tako na naslov njegovega stalnega in začasnega bivališča kot na sedež samostojnega podjetja. Pa tudi na naslov v bosanskem Mostarju, kjer naj bi bil od 14. do 25. oziroma 26. decembra – v vlogi, s katero je napovedal pritožbo, je zapisal, da ima tam službene opravke. Po navedbah iz ene od prejšnjih vlog naj bi imel pred tem službeno pot tudi v Nemčiji, a naslova ni sporočil. Zagotovil pa je, da bo po vrnitvi v domovino prevzel vso pošto, ki mu jo bodo poslali na naslov stalnega bivališča. A tega ni storil, nam je sporočila tiskovna predstavnica okrajnega sodišča v Ljubljani Tina Hrastnik.

Vsa pošta se je vrnila z oznako, da je ni dvignil, prav tako ponovno nista bila uspešna pooblaščena vročevalca. Na podlagi zbranih informacij in osebnih preverjanj ob različnih dneh in urah je vročevalec ugotovil, da ga na naslovu stalnega bivališča ni bilo ne v obdobju od sredine decembra do božiča, niti ne po božiču. Čeprav je v napovedi pritožbe navedel, da bo za praznike že prišel iz Bosne in da bo dosegljiv ravno na tem naslovu. Prav tako se je zaman trudil drugi vročevalec, ki ga je iskal na seji nadzornega sveta Snage v Mariboru. Izkazalo se je, da je Lah kot predsednik nadzornega sveta za 21. december sklical sejo, a se je ni udeležil.

Poskušali so tudi preveriti, ali so navedbe o službeni poti v BiH resnične, zato so se obrnili na naš Interpol. Ta je poslal zaprosilo sarajevskemu, ali lahko preveri, ali je Lah na naslovu, ki ga je navedel. Toda kljub več urgencam odgovora niso dobili. Policija je sodišču sporočila, da ne obstajajo vzvodi, s katerimi bi lahko države članice mednarodne organizacije kriminalistične policije zavezovali ali prisilili k posredovanju podatkov.

Ker so ocenili, da se vročitvi izmika, so izkoristili možnost vročanja s pritrditvijo na sodno oglasno desko. Kot nam je razložila Hrastarjeva, je vročitev veljavna po 15 dneh, a potem ima Lah še 15 dni časa za vložitev pritožbe. A takrat bo enaindvajseti že mimo.