Umetnikovo rojstno mesto nima v lasti nobene od Boschevih slik, zato bo postavitev z naslovom Hieronymus Bosch – vizije genija združila dvajset izposojenih slik in devetnajst jedkanic.

Vendar pa pripravljalcem razstave ni uspelo prepričati vodstva madridskega muzeja Prado, da bi za to priložnost posodili znamenito Boschevo delo Vrt zemeljskih naslad.

Bosch (1450–1516) se je rodil v družini slikarjev, ki je izvirala iz Aachna. O njegovem življenju je malo znanega, slik ni datiral. Njegovo ime je mogoče zaslediti v dokumentih slikarske bratovščine rojstnega kraja od leta 1486, ko so ga označili za odličnega slikarja.

Bil je slikar vizionar, ki je z izredno domišljijo upodobil neizprosno versko moralo svojega časa. Njegove alegorije so polne demonov, fantastičnih bitij, grozovitih prizorov iz pekla, strašnih kazni in trpljenja za grehe. Kljub fantastiki svojih figur in prizorov pa je podrobnosti obdelal mojstrsko realistično. Uporabil je revolucionarno kompozicijo, saj se je odpovedal tradicionalnim shemam, in jo brez formalnih pomislekov podredil dramatični izpovedi. S svojim delom je močno vplival na Pietra Bruegla in na mnoge generacije slikarjev, vse do nadrealistov in Salvadorja Dalija. sta, kul