Napaka, ki je v torek v poznih popoldanskih urah na spodnji postaji ustavila tirno vzpenjačo na grad, naj bi predvidoma nastala na elektronski opremi. Z Javnega zavoda Ljubljanski grad so sporočili, da so jo zaposleni s proizvajalcem iz Švice začeli takoj odpravljati, ob delu »prek noči« in dopoldneva pa so jo do 13. ure znova spravili v pogon. Nadomestni prevoz je bil zagotovljen hitro po nastanku napake, v sodelovanju z Ljubljanskim potniškim prometom so s Krekovega trga do gradu in obratno vzpostavili avtobusno linijo.

»Naprava je izdelana skladno z oznako CE (evropska skladnost). Za zagotavljanje varnega obratovanja jo dnevno, tedensko, mesečno in letno pregledujejo upravljavec, inšpekcijske službe in strokovne institucije, skladno z žičničarsko zakonodajo. Delovanje vzpenjače je tako varno, zanesljivo in nudi visoko razpoložljivost,« so pojasnili.

18.000 potnikov več od pričakovanj

Vzpenjača je sicer lani na grad prepeljala največ potnikov doslej, in sicer 348.253, kar je 18.000 več, kot so predvidevali. S tem so presegli tudi že napoved za letošnje leto: 345.000 potnikov. Kaj bo to pomenilo pri transferju dodatnih sredstev iz občinskega proračuna in ali bo vzpenjača prvič obratovala pozitivno, bo jasno v končni bilanci leta 2015, ki bo končana februarja, so nam povedali v njihovi službi za odnose z javnostmi.

Letos so sicer predvideni prihodki in odhodki vzpenjače v višini 740.000 evrov, od česar naj bi sami s prodajo pridelali 93 odstotkov sredstev oziroma 690 tisočakov. Stroški obratovanja in tekočega vzdrževanja tirne vzpenjače so »zaradi večjega števila nujnih vzdrževalnih posegov« v letu 2016 predvideni v višini 270.000 evrov, k temu pa naj bi ljubljanska občina prispevala dodatnih 50 tisočakov, medtem ko jih je lani 28. Predvideni stroški za amortizacijo so 35.000 evrov, za plače in prispevke 257.000 in za upravo 178.000.

Ker se je v jesenskem in zimskem času pokazala potreba po podaljšanju obratovalnega časa vzpenjače zaradi daljšega delovanja gostinskih lokalov na gradu, v poslovnem načrtu za leto 2016 predlagajo, da bi skupine spodbudili k prihodu na grad s tem, da jim ne bi zaračunali podaljšanega obratovanja. To bi nadomestili s kvoto, da bi najemnik moral kupiti po 50 povratnih vozovnic za vsako dodatno uro vožnje vzpenjače.