Društvo upokojencev Kranj ima svoje prostore s točilnico v središču Kranja in izvaja številne aktivnosti za svoje člane – od izletov do športa. Letna članarina znaša 12 evrov, dobesedno pred koncem leta pa so izvolili novo predsednico Mijo Pavlin, ki pa nam je dejala, da noče ničesar povedati o kadrovanju, občnem zboru in očitkih, ki letijo na odgovorne: »Sem kot pomožni škof, na funkciji bom le do novega zbora članov v marcu.«

Tri mandate pa je društvo vodil Franc Šmajd, ki je prav tako odklonil odgovarjati na vprašanja, ki zanimajo tudi člane društva. »Nisem več predsednik, ne želim dajati pojasnil in trdim, da smo delali zakonito. Napake glede statuta, na katere nas je opozorila upravna enota, smo odpravili. Policija res preiskuje,« je bil skop s pojasnili najbolj odgovoren za delo društva v zadnjem desetletju. Preverili smo na PU Kranj in dobili potrditev, da se ukvarjajo z eno od organizacij, ki združuje starostnike.

Upokojenci ostali brez točilnice

Ana Sekne je bila blagajničarka društva, ki naj bi jo proti njeni volji odstavil predsednik Šmajd. »Delal je popolnoma samovoljno, odločal o vsem. Odhajali so člani vodstva, nadzornega odbora, častnega razsodišča. Zadnji zbor in volitve novega vodstva so bile prava farsa in v društvu je mnogo nezadovoljnih. Naši akti so bili v neskladju s predpisi, vodstvo pa se je dobesedno odkrižalo dveh kandidatov, ki sta kandidirala za predsednika, in potem so nam vsilili predsednico Pavlinovo, ki je v tesni povezavi z dosedanjim predsednikom,« nam je povedala članica, ki jo moti tudi upadanje števila članov ter številne poteze Šmajda, ki so ostale članstvu nepojasnjene.

Tako so oddali točilnico v najem, člani pa se zdaj namesto v lastnih prostorih zbirajo drugod. Kandidata za predsednika društva sta bila tudi Bor Balderman in Božo Dukič, ki pa sta prejela obvestilo, da nista primerna za vodenje kranjskih upokojencev. V kadrovski komisiji je bila tudi sedanja predsednica Pavlinova, ki pa trdi, da so oni upravnemu odboru predlagali oba kandidata, a je upravni odbor potem oba zavrnil in tako je po sili razmer postala predsednica. Božo Dukič je opozoril že prej na neurejene akte društva, nam pa pojasnil, da je dobil le pisni odgovor, da ni primeren – brez kake posebne obrazložitve.

Upravna enota opozorila na nepravilnosti

Oglasili so se nam še drugi upokojenci in zatrdili, da je prav, da poslovanje društva pregleda tudi policija. Nedemokratičen način vodenja oziroma odločanje ožje skupine s predsednikom Šmajdom na čelu pa je po njihovih ocenah trajalo precej časa. O čudnem delovanju so bili povprašani in obveščeni tudi pri Zvezi društev upokojencev Slovenije, kjer pa se v notranje delovanje posameznega društva ne morejo vpletati.

Je pa kranjska upravna enota decembra obvestila takratnega predsednika, da je društvo že leta 2012 na zboru članov odločalo nezakonito, in ga opozorila, da bodo stekli ustrezni postopki, če pri odločanju ne bodo imeli enakih pravic in možnosti vsi člani društva. Nato je Šmajd skušal zadevo rešiti z novim občnim zborom, kjer pa po oceni Seknetove ni bilo ne ustreznega štetja glasov ne zajamčene razprave.