Nekdanji štorski župan in poslanec SDS Franc Jazbec se na okrožnem sodišču v Celju še vedno zagovarja zaradi domnevnih goljufij, s katerimi je občini pred več kot desetimi leti nakopal okoli tri milijone evrov dolga. Dolgotrajen sodni postopek se bliža koncu, na zatožni klopi pa poleg njega sedita še nekdanja direktorica občinske uprave Irenca Ocvirk in Stanko Zakelšek. Gre za znanega, že pred leti propadlega podjetnika, ki pa očitno ni slabo vplival samo na Jazbečeve poteze, temveč tudi na odločitve zdajšnjega župana Mirana Jazbinška in občinskega sveta, ki so prav tako skregane z zakonom.

Spomnimo naj, da je Zakelškovo podjetje Hudournik med letoma 2001 in 2004 pri bankah najemalo visoka posojila, obtoženi Jazbec pa mu je brez vednosti občinskega sveta oziroma na lastno pest v imenu občine dajal poroštva. Ko je šlo podjetje v stečaj, so se dolgovi prenesli na občino, ki je imela zaradi tega od septembra 2007 do maja 2010 blokiran transakcijski račun. Občina mora še vedno odplačati malo več kot 500.000 evrov dolga, najkrajšo v tej zgodbi pa so seveda potegnili občani, ki so bili oropani za marsikatero naložbo. Čeprav je sedanje vodstvo občine nekdanjega župana Jazbeca javno obsodilo za vse nepravilnosti, ki bi občino skoraj pokopale, in proti njemu vložilo tudi odškodninsko tožbo, pa se žal ne more pohvaliti, da je zdajšnje vodenje občine takšno, kot bi moralo biti.

Na dolgove obsojena občina

Računsko sodišče je namreč ugotovilo, da občina Štore v obdobju od januarja 2009 do oktobra 2014 ni poslovala v skladu s predpisi, zato ji je decembra lani izreklo negativno mnenje. Gre za tisti del poslovanja, ki se nanaša na zadolževanje. Če samo na kratko povzamemo revizijsko poročilo, je občina kljub veliki zadolženosti brez soglasja finančnega ministrstva najela posojilo z odplačilno dobo treh let. To pa ni bilo vse. Dolgoročno se je zadolžila z najemom kar petih posojil, ne da bi pri tem upoštevala predpisane postopke zadolževanja občin. Računsko sodišče je ugotovilo, da je pravni osebi, ki ni posredni proračunski uporabnik ali javno podjetje, dala poroštvo za 600.000 evrov in da je leta 2013 njeno stanje likvidnostne zadolžitve kar 70 dni presegalo z zakonom določeno omejitev. Preko dovoljenih meja je bila zadolžena tudi v letih 2009, 2010, 2011 in 2014. Občina mora zdaj napisati odzivno poročilo in odpraviti nepravilnosti.

Almin dom – zgrešena naložba

Čeprav vodilni v Občini Štore z županom Jurkoškom na čelu ne bodo nikoli priznali, je bil nakup Alminega doma na Svetini, zaradi katerega so vzeli posojilo, popolnoma zgrešena naložba. Almin dom, ki ga imenujejo tudi Dom na Svetini, je bil pred leti last Zakelškovega podjetja Hudournik. Ker je podjetje šlo v stečaj, je leta 2009 stečajna upraviteljica dom zaprla. Večkrat ga je poskušala prodati na javnih dražbah, vendar ni našla kupca, ki bi bil pripravljen tvegati. Po petih letih, ko je cena s poldrugega milijona padla na 350.000 evrov, so štorski svetniki na hitro sklenili, da ga bo kupila kar občina sama. Javna skrivnost je, da so ga hoteli kupiti samo zato, da ne bi znova prišel v roke osovraženega Stanka Zakelška. Ker pa je bila občina še vedno močno zadolžena, so se številni občani zaskrbljeno spraševali, ali je takšna odločitev res modra. Občina je namreč morala najeti nova posojila, kupnina pa je predstavljala kar 12 odstotkov občinskega proračuna. Župan Miran Jurkošek je takrat razlagal, da se bo naložba dolgoročno obrestovala in da mora imeti občina s 4300 prebivalci vsaj en turistični objekt z prenočitvenimi kapacitetami. Na žalost pa prenočitvene kapacitete niso zasedene. Prav nasprotno. Najemnik, ki je velikansko zgradbo najel, se finančno komaj prebija iz meseca v mesec.