Miha Turšič je konec decembra nepreklicno odstopil z mesta direktorja javnega zavoda Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij (Ksevt), ker vlada v napovedanem obdobju ni našla ne statusne ne finančne rešitve za to institucijo. Potem ko je oktobra lani Turšič sedemnajst dni stavkal zaradi neurejenih razmer v Ksevtu, danes pravi, da se nič od tega, na kar je z gladovno stavko opozarjal, ni rešilo.

Turšičev odstop je prebudil vlado, ki je še isti dan pojasnila, da je bil le dva dni prej (22. decembra) potrjen koncept vzpostavitve tehnične pisarne Slovenija v vesolju, ki bo začela delovati ta mesec po podpisu sporazuma sodelovanja med ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Tehnična pisarna bo sledila načelu sodelovanja gospodarskega, akademskega in institucionalnega stebra s spodbujanjem podjetništva, znanosti in kulturalizacije vesolja. Vlada torej na problem Ksevta odgovarja z ustanavljanjem nove institucije, iz česar pa ni jasno, kako bo s tem poskrbljeno za Ksevt.

Majhen korak v pravo smer

Kakšna bo funkcija tehnične pisarne v ustanavljanju? Na gospodarskem ministrstvu pravijo, da bo koordinirala izvajanje programov Evropske vesoljske agencije (ESA), Evropskega centra za jedrske raziskave (CERN) in Ksevta ter sledila ciljem, navedenim v vsakem izmed teh programov, ki so bili sprejeti na evropski ravni. Pisarno bosta financirali ministrstvo, ki je pristojno za izvajanje programa CERN, in gospodarsko ministrstvo, ki je pristojno za program ESA.

Za delovanje pisarne so v obeh ministrstvih predvideli kadrovske rešitve. »Trenutno rešitev ocenjujem kot majhen korak v pravo smer. Pogrešam pa enakovrednejšo in aktivnejšo vključenost vesoljskega sektorja, torej industrije, znanstvenih, izobraževalnih in kulturnih institucij. Predvsem zaradi vprašanja strokovnosti v tem izredno širokem medresorskem preseku,« pravi ob razgrnjenih načrtih vlade Miha Turšič.

Usoda Ksevta še vedno negotova

Kako pa bo vlada reševala Ksevt, ki je sprožil razpravo in ki nima ne zadostnih sredstev za delovanje ne primernega statusa? Kdo bo financiral Ksevt, na kakšen način in v kolikšnem obsegu ter kakšen bo njegov prihodnji status? Kot soustanovitelj bo v javni zavod poleg občine vstopila tudi država ter s tem prevzela sorazmerni del financiranja in upravljanja zavoda, odgovarja Karin Jurman iz gospodarskega ministrstva. Odločitev o višini in virih financiranja bodo sprejeli, ko bo definiran obseg aktivnosti zavoda v sklopu delovanja tehnične pisarne, ki bo tudi operativno izvedla aktivnosti urejanja statusa Ksevta.

Turšič pravi, da so vladi in ministrstvu posredovali zasnovo kulturnega vesoljskega programa z natančnim programom aktivnosti in prioritet za 2016. Program je zasnovan racionalno in razvojno, poleg vsebine pa razpolagajo tudi s finančno konstrukcijo teh aktivnosti: »Toda kljub vsem tem dobrim namenom še vedno nimamo funkcionalne institucije. Upam, da bo razumna politika prevladala nad destruktivno politiko rušiteljev z Maistrove. Še vedno sem namreč pripravljen sodelovati v vzpostavljanju vesoljskega sektorja in kulturalizaciji vesolja, toda zgolj v delujočih okvirih.«

Rušitelji na Maistrovi

Ministrstvo za kulturo ni vključeno v vzpostavljanje tehnične pisarne, četudi bo njeno delovanje prek Ksevta pokrivalo tudi področje kulture. Razmere pa so se, kot kaže, še poslabšale tudi v odnosu med ministrstvom in Turšičem. Ob odstopu je v sporočilu za javnost zapisal: »Ministrstvo za kulturo se še naprej zateka k politični manipulaciji, birokratskemu politikantstvu in aroganci. Nižji sekretar Matjaž Šekoranja me kriminalizira za svoje birokratske napake. Direktorica direktorata za ustvarjalnost Biserka Močnik nizkotno zlorablja mojo družinsko stisko in jo razširja po morbidnih portalih. Ministrica pa oba podpira. Potem ko so onemogočili naše redno delovanje, je zdaj še državni sekretar Anton Peršak z neutemeljenimi špekulacijami brutalno pokončal reševanje Ksevta pri ministrstvu za gospodarstvo.«

Turšič pojasnjuje, da je državni sekretar kljub nedokončani finančni reviziji špekuliral o mahinacijah in pogojeval nadaljevanje reševanja Ksevta s končnimi ugotovitvami revizije. »Ker tovrstna revizija lahko traja tedne ali mesece, je vzpostavljanje funkcionalne institucije postavljeno v nedorečeno prihodnost. Poleg tega pa tovrstne vnaprejšnje špekulacije vzbujajo dvom o namenu revizije.«

In ministrstvo? To je še vedno v vzporednem vesolju: »Odstopa Mihe Turšiča ne moremo komentirati, saj gre za občinski javni zavod občine Vitanje in ministrstvo zanj ni pristojno.«