Leto 2015 je bilo pestro, videli smo lepe rasti tečajev, pa velike korekcije kot da je konec sveta ob koncu poletja in ponovno rast trgov v jeseni. Glede na rasti tečajev in številne prilike, je bilo možno v tem letu lepo zaslužiti.

Pričakovanja za leto 2016 so različna, optimisti pričakujejo nadaljevanje bikovskega trenda in opravičujejo svoj optimizem z razmišljanjem, da se bo napovedana rast BDP-ja v razvitih državah (ZDA, EU) pokazala tudi v rasti potrošnje, povečanju poslovnih investicij in novemu zaposlovanju. Ekonomski cikel bi tako moral še naprej dobro vplivati na rast prihodkov podjetij in posledično rast dobička in se tako odraziti v pozitivnih gibanjih na finančnih trgih.

Po drugi strani pa imamo pesimiste, ki pravijo, da trgi rastejo že od leta 2009 in da se rast po toliko pozitivnih letih na borzah mora enkrat ustaviti. Pesimisti pravijo, da je rast trgov bila generirana večinoma zaradi poplave poceni denarja s strani centralnih bank. Poplava poceni denarja seveda pomeni tudi povečanje investiranja na dolg, kar na razvitih trgih s pomočjo vse večjega deleža računalniško generiranega trgovanja lahko povzroča velika nihanja tečajev. Na taka nihanja kot smo jim bili priča letos od avgusta do septembra se bomo morali izgleda kar navaditi.

Ukrepanje FEDa v ZDA je dalo rezultate in to je evidentno v rasti osebne potrošnje v ZDA, oživitvi mrtvega nepremičninskega trga in novemu zaposlovanju. V Evropi do zdaj ukrepi ECB niso bili tako učinkoviti, zato očitno ECB še ne more zategniti zavore pri tiskanju denarja. Nizka obrestna mera po eni strani omogoča cenejše pogoje poslovanja podjetjem in na drugi strani spodbuja potrošnjo. Vendar je sentiment potrošnika v Evropi bistveno slabši kot v ZDA, pravtako podjetja ne investirajo toliko kot bi lahko glede na tako ugodne pogoje. V ZDA pa so izgleda investitorji uspešno prebavili teorijo, da malenkostno povečevanje obrestne mere ne pomeni nič slabega za finančni trg.

Posledično temu, so delniški trgi v Evropi cenejši kot v ZDA, in bi lahko ob ugodnem okolju Evropa nadoknadila do ZDA. Hkrati evropska podjetja še ne izkoriščajo v taki meri razne možnosti za povečanje dobičkonosnosti in večje privlačnosti svoji delnic kot ameriška (večji odkupi lastnih delnic, večji vzvod pri poslovanju, itd…)

In Slovenija? Naš trg je druga zgodba. Saj ni niti čudno, pogoji poslovanja podjetij in delovanja trga so pod nekimi drugimi gravitacijskimi silami kot v drugih normalnih državah, zato pri vrednotenju naših borznih podjetij moramo vse vzeti z rezervo. Tako bi si glede na valuacije naš trg sigurno zaslužil večje tečaje, vendar, če imaš kot investitor na voljo cel svet …