Potem ko je na podlagi nezavezujočih ponudb le poljski finančni sklad Abris Capital od Palominega predsednika uprave Tadeja Gosaka pridobil pravico, da opravi skrbni pregled, je slovaški holding Eco-Invest iskal stranska vrata, da bi se vključil v privatizacijski postopek. Očitno mu jih je uspelo najti le nekaj dni, preden bodo delničarji, med katerimi država obvladuje dobrih 70 odstotkov delnic, prihodnji torek na skupščini odločali o 15-milijonski dokapitalizaciji.

Slovaki državi ponujajo pol milijona več kot Poljaki

Pooblaščenka malih delničarjev Palome NevenaTea Gorjup iz družbe Nevija je minuli teden vodstvu Palome posredovala nasprotni predlog k predlaganim skupščinskim sklepom za dokapitalizacijo družbe. Medtem ko Abris Capital za delnico ponuja 3,30 evra, Eco-Invest ponuja 3,51 evra. Ta scenarij pomeni, da bi država v primeru prodaje Palome Eco-Investu iztržila pol milijona evrov več, kot če bi sprejela Abrisovo ponudbo. Tako bi za skoraj 71 odstotkov delnic prejela okrog 8,5 milijona evrov. Nevija je sicer sredi decembra pridobila 0,4 odstotka delnic Palome. Skoraj sočasno je lastnika zamenjalo tudi 8,6 odstotka delnic v lasti Factor banke. Kdo je njihov uradni pridobitelj, ni znano, saj so bile preknjižene na fiduciarni račun luksemburške banke Clearstream Banking. Po zatrjevanju naših virov pa so v lasti Eco-Investa, lastnika družbe Slovak Hygienic Paper, ki se za nakup Palome zanima že desetletje.

V SDH so konec novembra z Abris Capitalom, ki je pred meseci v Romuniji prevzel Palominega konkurenta, že sklenili investicijski dogovor, v katerem se je SDH zavezal, da bo pod določenimi pogoji podprl dokapitalizacijo Palome. Če ne bi bil podan nasprotni predlog in s tem konkurenčna ponudba pod ugodnejšimi pogoji, je nameraval SDH Poljakom prodati tudi Palomine delnice. Medtem ko podpis investicijskega dogovora z Abrisom pomeni, da je SDH Palomo že prodal z odložnimi pogoji, pa je konkurenčna ponudba zdaj na mizi.

Toda možnim zapletom ni videti konca. Predvsem zato, ker je SDH upošteval predloge Gosaka in nadzornega sveta Palome, da se pri dokapitalizaciji izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev in da Palomo lahko dokapitalizira izključno Abris Capital. Če bo želel, da bo prodajni postopek v sklepni fazi postal transparenten, bo moral SDH najprej z nasprotnim predlogom na skupščini razveljaviti izključitev predkupne pravice obstoječih delničarjev. Med možnostmi, ki se omenjajo, je, da bi SDH s predkupnimi upravičenji za Palomo trgoval oziroma za njih objavil javno dražbo.

Že pred meseci smo v Dnevniku opozorili na vprašljiv način vodenja privatizacijskega postopka Palome. Po več propadlih prodajnih poskusih je bil tokratni odziv vlagateljev presenetljiv. Še več, šest nezavezujočih ponudb se je po neuradnih informacijah razlikovalo za vsega skupaj 10 odstotkov. Medtem ko v SDH na podlagi informacij iz Palome ocenjujejo, da je bil postopek dokapitalizacije voden na konkurenčen in transparenten način ter da je bil zasledovan cilj doseganja najvišje vrednosti za delničarje, kot vse kaže, ni tako.

Boljša ponudba Slovakov

Kot so poudarili v SDH, je bilo pri odločitvi o tem, kdo lahko opravi skrbni pregled Palome, vodstvo družbe avtonomno. Po naših informacijah je nekdanja uprava SDH upravi Palome predlagala, naj omogoči izvedbo skrbnega pregleda tudi Eco-Investu, vendar takšen predlog za Gosaka ni bil sprejemljiv. Ali to drži, v SDH niso odgovorili. Prav onemogočanje skrbnega pregleda Eco-Investu naj bi bil razlog, da je nekdanje vodstvo SDH zavlačevalo s podpisom investicijskega dogovora z Abrisom. Po drugi strani pa novo vodstvo pri tem ni imelo zadržkov. Po pojasnilih SDH so pred podpisom investicijskega dogovora pridobili soglasje nadzornega sveta. A za ta korak naj bi se nadzorniki odločili, ker Paloma letos posluje slabše kot lani. S ciljem, da bi privatizacijski postopek tehnološko zaostale družbe naposled zaključili na transparenten način, so nadzorniki odločili, da lahko v sklepnem dejanju privatizacije sodelujejo tudi drugi, smo izvedeli neuradno.

V Palomi so pojasnili, da je bil vlagatelj izbran na podlagi konkurenčnega postopka, ki je vključeval mednarodne strateške in finančne vlagatelje, nadzoroval in potrdil pa ga je nadzorni svet Palome, prav tako pa tudi uprava in nadzorni svet SDH. »V postopku smo pridobili vlagatelja, ki bo Palomi zagotovil kapital za dolgoročen obstoj in razvoj na obstoječi lokaciji, kar je cilj uprave. Paloma namreč potrebuje vlagatelja za nujna vlaganja v proizvodne kapacitete, energetsko učinkovitost in delovne pogoje, zato je za nas ključno, da je postopek dokapitalizacije uspešen,« so poudarili v družbi.