Na piranskem okrajnem sodišču so potrdili, da so ustavili postopke, s katerimi so v preteklih mesecih pozvali morebitne imetnike zemljiških pisem, ki naj bi vpisali zemljiške dolgove na nepremičninah Roberta Časarja in Andreja Lovšina, naj se razkrijejo. Na Časarjevi hiši v središču Portoroža je tako vpisan zemljiški dolg v višini pet milijonov evrov, na portoroškem stanovanju Andreja Lovšina pa zemljiški dolg v višini 300.000 evrov. Če se imetniki zemljiških pisem v treh mesecih ne bi razkrili, bi to pomenilo, da zemljiškega dolga na nepremičninah ni in bi lahko upniki, pri Časarju in Lovšinu je to v obeh primerih država, z izvršbo dosegli vsaj delno poplačilo dolgov. A to se še nekaj časa ne bo zgodilo.

Domnevna podkupnina in neplačilo davkov

Nekdanji predsednik uprave Luke Koper Robert Časar je bil namreč dolžan vrniti domnevno podkupnino, ki naj bi jo prejel od poslovneža Marjana Mikuža pri preprodaji parcel na Orleški gmajni v višini dobrih 86.000 evrov. Na koprskem sodišču je bil zaradi spornih poslov v Luki Koper obsojen skupaj z nekdanjim poslancem Srečkom Prijateljem in zdaj prestaja zaporno kazen na Dobu. Tej se je sicer poskušal izogniti tako, da se je skrival v Dominikanski republiki, vendar so ga nato organi pregona le izsledili.

Nekdanji predsednik uprave Intereurope Andrej Lovšin pa državi dolguje dobrih 800.000 evrov neplačanih davkov, saj je davčni urad pri izrednem davčnem nadzoru pri njem odkril za 1,6 milijona evrov neprijavljenih prihodkov, ki jih v davčnem postopku ni znal prepričljivo pojasniti in se je skliceval na to, da mu je denar v večjih zneskih prinašal poslovnež iz Bosne in Hercegovine. Zato so mu dacarji naložili več kot 680.000 evrov davčnega dolga. Ker ga v treh letih ni poravnal, je pravobranilstvo vložilo izvršbo za 810.000 evrov, h glavnici so namreč pripisali še obresti. A za zdaj država tega denarja še ne bo videla.

Pri Časarju razveljavili obsodbo za podkupnino

Predsednica okrajnega sodišča v Piranu Nataša Tomazini Tonejc je pojasnila, da so postopek pri Časarju ustavili zato, ker je vrhovno sodišče vmes razveljavilo sodbo v delu, ki se nanaša na domnevno prejemanje podkupnine. »Iz tega razloga je bil tudi oklic imetniku zemljiškega pisma razveljavljen, do tedaj pa se imetnik pisma ni razkril,« je pojasnila Tomazini-Tonejčeva. Zemljiški dolg na Časarjevi hiši v Portorožu torej ostaja vpisan, ponovljeno sojenje pa naj bi se na koprskem sodišču začelo v prvih mesecih naslednjega leta. Če bo Časar spet spoznan za krivega prejemanja podkupnine, bo sodišče oklic morda ponovilo. Lahko pa se to zgodi že prej, saj je Luki Koper prav pred dnevi uspelo s tožbo, s katero od Časarja in Mikuža zahteva vračilo dobrih dveh milijonov evrov škode, ki naj bi jo povzročila Luki Koper. Sodba še ni pravnomočna, Časarjev odvetnik pa je že napovedal pritožbo.

Izvršbo pri Lovšinu ustavila država

Pri Andreju Lovšinu pa je zgodba taka, da je bil oklic umaknjen zato, ker je država sama umaknila izvršbo z Lovšinovega portoroškega stanovanja. To pa zato, ker je to isto portoroško stanovanje predmet tožbenega zahtevka v postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki ga vodijo na ljubljanskem sodišču. Specializirano tožilstvo namreč od njega, njegove mame in hčerke terja odvzem domnevno nezakonitega premoženja v višini 1,8 milijona evrov. Tožilstvo dokazuje, da je premoženje povezano s kaznivim dejanjem zlorabe položaja, ki naj bi ga Lovšin kot predsednik uprave Intereurope zagrešil pri naložbi v Rusiji.

Tožba se je sicer že začela, vendar Lovšina na sodišče še ni bilo. Njegovi odvetniki so medtem na ustavno sodišče podali zahtevo za oceno ustavnosti zakona o odvzemu nezakonitega premoženja. Podobno so storili še nekateri drugi, ki jim država poskuša odvzeti premoženje, ki naj bi izhajalo iz nezakonitih poslov. Eden takih primerov je tudi zadeva Balkanski bojevnik.

Kako bo torej Lovšin poplačal svoj skoraj milijonski dolg do države, ni jasno. Skoraj vse svoje premoženje je namreč že prepisal na družinske člane in četudi bi tožilstvu uspelo, da bi mu dokazalo in odvzelo premoženje nezakonitega izvora, njegov dolg glede plačila davkov ostaja. Pri tem spomnimo, da je Lovšin pred časom celo predlagal, da mu odvetnika plača država, saj sam nima nobenih sredstev.

Tatjana Tanackovič