Obiskovalci, ki ob sobotah na jeseniški tržnici obiščejo stojnice okoli 40 ponudnikov, so novice o ponovnem odprtju edinega tamkajšnjega gostinskega lokala veseli. Na občini so prepričani, da bo to tržnico oživilo in privabilo obiskovalce. Zato so že v razpisu za oddajo lokala zapisali, da mora najemnik vsak mesec na tržnici organizirati vsaj en dogodek za javnost, pojasnjuje predstavnica občine za odnose z javnostmi Ines Dvoršak.

Da so magnet za ljudi dogodki, ne zgolj stojnice, so na občini ugotovili v zadnjih mesecih, ko tržnico upravljajo sami, saj jim z zadnjim razpisom ni uspelo najti koncesionarja. Pred nedavnim so tako na tržnico povabili lokalno godbo, med obiskovalce so se pomešali občinski veljaki... Presenetljivo dober obisk so zabeležili tudi med tednom, ko na tržnico povabili bližnje ponudnike ekoloških pridelkov. »Skupaj s kmeti, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo hrane, in Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske smo se dogovorili, da podobne dogodke organiziramo enkrat na mesec,« pravi Dvoršakova in dodaja, da bo tržnica tako poleg sobot odprta tudi vsak tretji četrtek.

Občina sicer s trenutnimi prihodki, ki jih dobi od stojnične prodaje zgolj ob sobotah, uspešno krije obratovalne in materialne stroške tržnice. Obiskovalcev pa bi bilo še več, če bi pripravili več dogodkov, so prepričani, zato menijo, da bi se tega lahko lotili tudi posamezniki in društva, ki bi lahko na tržnici promovirala svoje programe. To pa bi ob množičnem obisku morda prepričalo koga, da tržnico prevzame v upravljanje, upajo na občini. S tem bi oživili celotno območje Stare Save, dela Jesenic, ki slovi kot najbolje ohranjeno srednjeevropsko fužinarsko naselje.

»Jeseničani smo tržnico vzeli za svojo, vse več je tudi obiskovalcev iz okolice,« pravi direktorica občinske uprave Valentina Gorišek. S tem se strinjajo tudi svetniki skupine Za boljše Jesenice, a so prepričani, da je bil objekt »že v osnovi predimenzioniran, preveč ambiciozno zastavljen in predrag za to dejavnost«. Ureditev jeseniške tržnice je stala 1,9 milijona evrov, 1,3 milijona evrov je občina pridobila iz evropskih sredstev.