Računsko sodišče je z revizijo poslovanja litijske občine pritrdilo vsem, ki so opozarjali na nepravilno, celo protizakonito ravnanje župana Francija Rokavca. Državni revizorji so namreč občini izrekli negativno mnenje, saj so ugotovili številne nepravilnosti že pri samem snovanju proračunov in zaključnih računov občine in kasneje tudi pri izvrševanju proračuna ter transparentnosti porabe javnih financ. Nekaj jih je občini do objave revizijskega poročila že utegnilo odpraviti, a si je Rokavec med postopkom revizije že nakopal novo policijsko preiskavo.

Litijski župan namreč v preteklih petih letih ni zamolčal le štirih patronatskih izjav in 15 menic, s katerimi je občina brezpogojno jamčila za odplačilo skupno 11,6 milijona evrov posojil SVC Litija in Srca Slovenije, temveč je med postopkom revizije državnim revizorjem zamolčal tudi račun za izvedena montažna dela v SVC Litija. Gre za pomemben račun, saj je bilo upravljanje in poslovanje podjetja v bistvu srž celotne revizije poslovanja občine, a so revizorji omenjeni račun morali pridobiti po drugi poti, je pojasnil predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, ki je zadevo zato predal policiji. Prvi revizor sicer ni razkril podrobnosti, a je Rokavec omenjeni dokument domnevno zamolčal zaradi pridobivanja evropskih sredstev, s katerimi bi občina rada odkupila del socialnovarstvenega centra Litija. Gre za dobrih 7 milijonov evrov, ki jih občina na lanskem razpisu za razvoj regij ni prejela in je zato sprožila upravni spor, upravno sodišče pa je nato zadevo predalo v ponovno odločanje ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer litijsko vlogo še preučujejo.

Brez soglasja za novo zadolžitev

Vesel sicer ocenjuje, da je litijska občina, kar zadeva zadolževanje, prav zaradi zamolčanih patronatskih izjav in menic finančnemu ministrstvu ena najbolj problematičnih. Rokavčevo tolmačenje, da ta jamstva za občino niso zavezujoča, pa so odpravili z utemeljitvijo, da so ti dokumenti poroštva tudi zato, ker bistveno vplivajo na poslovanje občine. Na zahtevo revizorjev so SVC Litija in Srca Slovenije oktobra z bankami sicer podpisali aneksa h kreditnim pogodbam, ki občino odvezujejo jamstva za poplačilo njihovih dolgov, vendar občina s tem vseeno ni pridobila soglasja za nov kredit v višini 2,25 milijona evrov, ki ga je Rokavec napovedal v zadnjih dneh leta, so potrdili na finančnem ministrstvu. slo