Združeni dnevna soba, kuhinja in jedilnica

Čeprav hišo obkroža bolj tradicionalno okolje, sta si naročnika zaželela sodoben interjer ter združitev bivalnih prostorov – dnevne sobe, jedilnice in kuhinje. Arhitekta Boštjan in Aleš Gabrijelčič sta projektirala velik večnamenski prostor, ki omogoča različne načine bivanja.

Element, ki omogoča spreminjanje prostora

Ker je dnevna soba neobičajno dolga, vendar dovolj široka, sta arhitekta vse potrebne bivalne elemente postavila ob vzdolžno steno, medtem ko je večina preostalega prostora prosta za druge družinske dejavnosti. Ta prostorski element je oblikovan tako nevsiljivo, kot je le mogoče. S svojim minimalnim dizajnom je vizualno nadomestilo belega zidu, katerega enotnost prekinjajo navidezno naključno postavljene niše. S preprostim premikanjem oziroma zlaganjem posameznih delov osrednjega elementa si stanovalci vsakokrat »postavijo« osrednji prostor po svojih potrebah in željah.

Hrast v kombinaciji s sterilno belino

Prevladujoči material v tem izvirnem dizajnu je hrast, ki sta ga arhitekta izbrala zaradi bližine hrastovih gozdov. V kombinaciji s skoraj sterilno belo barvo ustvarja vizualno napetost med urbanim in tradicionalnim, kot sta želela naročnika.

Vir: www.archdaily.com