S tem uvodom želim spodbuditi razmišljanje o manj tvegani, a dolgoročno zelo uspešni politiki investiranja v podjetja, ki imajo dolgo zgodovino izplačevanja rastočih dividend. Taka podjetja prinašajo v portfelj manjše nihanje ter omogočajo boljše načrtovanje denarnih tokov oziroma prilivov in odlivov posameznika. Še posebno so priljubljena pri starejših, upokojenski generaciji v ZDA in zahodni Evropi, saj predvidljivost dividend pomeni poleg pokojnine pomemben vir prihodkov posameznikov. Tečaji delnic nihajo. Kapitalski dobički so zaradi tega zelo nepredvidljivi. A dobra in uspešna podjetja se trudijo, da bi izplačila v obliki dividend čim konstantneje rastla. Zato v času debelih krav prihranijo del dobička in ga izplačujejo, ko so časi težki. Lep primer so letos in tudi prihodnje leto nekatera surovinska in naftna podjetja, kot so BHP Billiton, Exxon Mobile ali Shell, ki so izjavila, da bodo (kljub močnemu padcu cen surovin in s tem dobička) storila vse, da zaščitijo izplačila dividend v enakem obsegu kot prejšnja leta. Njihovi dolgoletni delničarji in varčevalci pričakujejo ta izplačila enako, kot pričakujejo izplačila pokojnin.

Leto 2016 bo težko. Ameriški trgi rastejo že skoraj 7 let in bik se je upehal. Obvezniške in depozitne naložbe ne prinašajo donosa. Recimo vlagatelji v švicarsko 10-letno državno obveznico izgubijo vsako leto 0,2 odstotka, vlagatelji v nemško pa zaslužijo le 0,5 odstotka na leto. Zato so delnice podjetij, kot so Novartis, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Shell ali Exxon, s stabilnimi dividendnimi donosi od 3 do 5 odstotkov v teh časih zelo mikavna naložba. Naložba, ki bo ob morebitnem popravku tečajev navzdol stabilizirala portfelj. Najlepše pa je, da je to zelo preprosto. Podjetja so zelo likvidna in delnice lahko dostopne, vlagatelj pa ima tudi možnost, da poišče sklad, ki investira na tak način. Še zelo dolgo ne bo časov, ko bo depozit prinesel 3 odstotke ali več. Zato je za malo več donosa treba najti alternativo.