Nepravnomočni epilog je dobila sporna kupčija s podpisom Vladimirja Rukavine, direktorja Narodnega doma Maribor. Na okrožnem sodišču v Mariboru se je končal pravdni postopek, v katerem je KBM Invest terjal od Narodnega doma Maribor več kot 153.000 evrov neplačanih najemnin.

Če bi sodišče dalo prav investicijski družbi iz skupine NKBM, bi to največji občinski zavod v Mariboru spravilo v hude finančne težave. Vendar je KBM Invest s svojo tožbo pogorel. Mariborska okrožna sodnica Sanja Tomažič je namreč presodila, da je zahtevek neutemeljen. Matjaž Jugovec, pooblaščenec KBM Investa, nepravnomočne sodbe ni želel komentirati, je pa napovedal pritožbo.

Tudi v Narodnem domu so redkobesedni. »Veseli nas, da je sodišče potrdilo navedbe, ki smo jih ves čas tudi javno zagovarjali,« so sporočili. »Upamo, da bosta Mestna občina Maribor in NKBM čim prej v dobro mesta sklenili ustrezen dogovor, da bosta stavba Stari radio in degradirano območje v starem mestnem jedru s pomočjo evropskih sredstev zaživela v novi podobi in s kulturnimi vsebinami,« so zapisali.

Rukavina je med zaganjanjem projekta Evropska prestolnica kulture Maribor 2012 (EPK) zasedal dva položaja. Poleg omenjenega direktorskega položaja je bil tudi predsednik začasnega sekretariata EPK, marca 2010 pa je bil imenovan za vršilca dolžnosti generalnega direktorja novega občinskega zavoda Maribor 2012 – EPK.

Najprej najem, potem odkup

Že v prvih mesecih opravljanja nalog vršilca dolžnosti je Rukavina podpisal pismo o nameri, ki je leta pozneje postalo predmet zapletenega sodnega spora. V pismu sta se z Miro Flisar, tedanjo direktorico družbe KBM Invest, dogovorila, da bo KBM Invest od podjetja SBS za skoraj milijon evrov odkupil propadajoče poslopje, iz katerega je nekoč oddajal Radio Maribor. Rukavina je nameraval namreč na Vojašniški trg umestiti sedež EPK.

V pismu o nameri je bilo še dogovorjeno, da bo občinski zavod vzel objekt za dve leti v najem, nato pa ga bo odkupil za 984.000 evrov. Vendar je jeseni 2010 kupo-prodajo ustavila takratna poslovna direktorica zavoda Maribor 2012 Helena Hvalec. Po prepričanju Hvalčeve je Rukavina prekoračil svoja pooblastila. Projekt Stari radio se s tem ni ustavil. Rukavina je namreč marca 2011 v imenu Narodnega doma sklenil še najemno pogodbo s KBM Investom.

Ker občinski zavod ni niti enkrat plačal najemnine za Stari radio, je KBM Invest vložil tožbo. Glavna obravnava v tej pravdi je razkrila, s kakšno ležernostjo so v Mariboru sklepali neresne dogovore. »Najemno pogodbo sem razumel kot fiktivno pogodbo,« je na pričevanju trdil Andrej Verlič, dolgoletni predsednik sveta Narodnega doma in nekdanji mariborski podžupan.

Rukavina se je izgovarjal, da je pismo o nameri podpisal na podlagi navodila tedanjega župana Franca Kanglerja, najemna pogodba pa je bila element prisile, ne pa izraz volje. Cilj je bil, da bi občina Stari radio dobila v last, in sicer bi ga zamenjali za občinsko zemljišče na Studencih. Vendar se ta posel ni nikoli udejanjil. »Z najemninami se je zgolj evidentirala višina obresti, ki jih je moral KBM Invest plačevati NKBM za kredit za nakup nepremičnine,« je trdil Rukavina.

S fiktivno pogodbo uredila dokumentacijo

Tem trditvam je pritrjevala tudi tedanja direktorica KBM Investa. Flisarjeva je na sodišču pojasnila, da je posel stekel na podlagi dogovora med občino in NKBM, ki jo je tedaj vodil Matjaž Kovačič. Najemno pogodbo pa so podpisali izključno zato, da bi v primeru revizije poslovanja KBM Investa imela urejeno dokumentacijo. Kangler je na sodišču zanikal, da bi imel kakršno koli vodstveno vlogo v tem poslu. Posle sta usmerjala Rukavina in Verlič, je trdil.

KBM Invest v tej zapleteni zgodbi toži tudi Mestno občino Maribor. Decembra 2013 se je župan Andrej Fištravec strinjal s poravnavo, na podlagi katere bi občina dobila v last Stari radio, ki je po podatkih geodetske uprave ocenjen na 268.968 evrov, zanj pa bi občina KBM Investu izročila svoja zemljišča v ocenjeni vrednosti 815.814 evrov. Vendar je banka ta sporazum preklicala. Zdaj je spor na sodišču v fazi mirovanja.