Računsko sodišče je v svojem izčrpnem poročilu o poslovanju kranjske občine opozorilo na nepravilnosti, ki so povezane z že znanimi aferami. To velja tako za 8,5 milijona vredno knjižnico kot za montažno ledno dvorano in dve manjši telovadnici. In če je najemnik oziroma upravljalec ledne dvorane Jomac od letošnje pomladi v stečaju in se je enako zgodilo s partnerjem Globusom trgovino, ki je gradil knjižnico, sta telovadnici po stečaju SGP Tehnike pristali pri znanem gradbenem podjetju Gorenjc, ki ga obvladuje znani lobist Drago Isajlovič.

Zakaj svetovalec ob devetih pravnikih?

Revizorji so ugotovili, da bi bilo precej racionalneje, če bi občina telovadnice gradila sama z najemom kredita, kakor da je šla v javno-zasebno partnerstvo. Posebno zanimiva je ocena računskega sodišča, da mestni svetniki pri problematiki ledne dvorane niso bili ustrezno seznanjeni s slabim poslovanjem podjetja Jomac. Ni čudno, da je decembra letos nova mestna oblast vložila tožbo proti istemu podjetju v stečaju z zahtevo po ničnosti dodelitve stavbne pravice za ledno dvorano. Računsko sodišče je opozorilo tudi na pogodbo z županovim svetovalcem, nekdanjim odvetnikom Kristijanom Gnilšakom. Opozorili so, da so odvetniku plačevali mesečni pavšal, čeprav so imeli zaposlenih 9 pravnikov, od tega 3 z državnim izpitom. Računsko sodišče je ocenilo, da bi večino pogodbenih del morali opraviti zaposleni občinski uradniki. Pogodba, vredna okoli 170.000 evrov, tudi ni imela protikorupcijske klavzule, kar je po navedbah revizorjev nezakonito.

Bogatajev podžupan trenutni šef nadzornega odbora

Občinsko vodstvo po opozorilih računskega sodišča kranjskega mestnega sveta večkrat ni seznanilo z različnimi informacijami, ki bi lahko vplivale na sprejete odločitve. V času župana Mohorja Bogataja je leta 2012 gradivo za svetnike pripravljala mestna uprava pod vodstvom Mitje Heraka, ki je še danes zaposlen na občini kot uradnik v enem od oddelkov. Zelo veliko je primerov napak in nezakonitosti pri oddaji javnih naročil, sklepanju najemnih razmerij in podobnem.

V času Mohorja Bogataja, ki se je upokojil po porazu na volitvah 2014, so bili njegovi najtesnejši sodelavci poklicni podžupan Bojan Homan (SDS), ki je ovaden zaradi suma korupcije pri pogodbi o izvensodnih poravnavah, ter nepoklicni župani Janez Frelih (Stranka za napredek KS), Nada Mihajlović (SD) in Darko Jarc (SDS). Prva dva sta danes mestna svetnika, medtem ko Jarc zdaj – verjeli ali ne – vodi nadzorni odbor Mestne občine Kranj. Ko smo včeraj župana Boštjana Trilarja, ki ga že podpira nekaj bivših podpornikov Mohorja Bogataja, vprašali, kako komentira negativno mnenje za leto 2012, nam je pojasnil, da je občina že izvedla ustrezne ukrepe, »gledano v celoti pa ni bilo ugotovljenih nekih velikih nepravilnosti.« V predvolilni kampanji pred letom dni je večkrat javno poudaril zavezo razkritja spornih poslov in odtekanja občinskega denarja v času Mohorja Bogataja.